Home

Historia 2a uppgifter

Historia och kultur: Vänskap och relationer | Inlämningsuppgift Historia 2a. En inlämningsuppgift (examination) där eleven skriver på ett personligt sätt om relationer, vänskap och kärlek. Nutida relationer jämförs med hur samma typ av relationer såg ut och tog sig uttryck för ( Historia 2a är en fördjupningskurs som bygger på att man har läst Historia 1b (eller 1a1 + 1a2). Kursen bygger på tematiska fördjupningar runt olika historiska ämnesområden, samt fördjupat arbete med historieteori, historiebruk och källkritik

HISTORIA 2a: KURSPLANERING . ÄMNESMÅL. Deltagaren ska uppvisa förmågor & färdigheter inom: 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 3 Historia 2a SMIP 13A. Hej och välkomna till historiesidan. Här hittar du planeringar, föreläsningar, länkar och uppgifter. Det mesta ligger i filarkiv..

Historia Inlämningsuppgift - Studienet

Historia 2a historia12

 1. Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia. Kursens huvudsyfte är att ge en kronologisk ram för vidare studie i historia, samt träning i källkritik och i hur historia används i olika syften. Om du läser kursen Historia 1b så ingår både historia 1a1 och 1a2 i den. Skolverkets ämnesplan. Innehåll på sidan
 2. st två)?Jobba i par: fundera över hur man skulle kunna göra för att avskaffa rasismen
 3. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten
 4. Historia 2a är en fördjupningskurs som bygger på tematiska fördjupningar i olika historiska ämnesområden, samt fördjupat arbete med historieteori, historiebruk och källkritik. Nu har vi ägnat några veckor åt historiesyn och källkritik. Nu är det dags att praktisera kunskaperna och analysera hur historia används inom olika områden
 5. Historia 2a är en kurs för dig som vill utveckla dina kunskaper om historia. Du lär dig historiska referensramar för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. I kursen får du lära dig vad historia är, om migration och miljö nu och då. Efter utbildningen
 6. Historia inom film, TV, böcker, serier etc. Historiska företeelser med speciell lyskraft är framför allt användbara. Kritik för förenkling, hollywoodisering och att sätta kommersiella värden först. Historia för att sälja produkter, där historia får konnotationer som autencitet, kultur och tradition
 7. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1b vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia

Hitta Historia Frågor och svar på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Historia Frågor och svar för inspiration Lektion 6 - Historia 2a 29 september, 2017 ~ sarapedagogblog Denna historielektion fick ni två och två se olika klipp där ni även skulle bestämma er för vilken typ av historiebruk det var Lektion 10 - Historia 2a. 12 oktober, 2017 12 oktober, 2017 ~ sarapedagogblog. Ni fick fortsätta skriva på er examinerande uppgift. Ni har till imorgon på er, några har dock skickat in redan till sara.praktik@gmail.com Alles gut. Hoppa till innehåll. Saras presentationsyta . Meny. Hem Historia 2b Historiebruk i musik - en uppgift Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna

Som första moment i historia 2a har jag bestämt att vi ska se närmare på den företeelse som i svenska kallas för korståg. Många kristna får ofta en positiv känsla bara genom själva ordet eftersom korståg i svenskan används som metafor för något positivt: en positiv och självuppoffrande kamp för det goda För att få mer information om utbildningen Historia 2a från Astar, fyll i följande uppgifter: Fyll i med Facebook This field is used for controlling automatic form submits Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik historia innehåller nio kapitel:HistoriaAntikens världKulturmöten1700-talets revolutioner1800-taletVärldskrigens. Historia. Hjulutrustningsteknik. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering. Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Hundkunskap. Husbyggnad. Husbyggnad - specialyrken. Husvagns- och husbilsteknik. Hygienkunskap. Hållbart samhälle. Hälsa. Hälsovård.

Uppgifter och frågor. Frågor till texten: Passar såväl Historia 1a1, Historia 1b som Historia 2a och historia 3.En lite längre introduktion till begreppet historiebruk. Kategorier: Historiebruk. Taggar: Källvärdering och källkritik. Flipped Classroom. Dokumentär och film Uppgift 2a - svensk arbetarlitteratur. skrattat, älskat genom historiens gång. Många arbetarförfattare var också autodidakter, dvs självlärda. De hade inte gått i någon romanskola och berättade arbetarnas historia, dvs sin egen. Skriv sedan en text (på ca 500 ord/1 A4-sida) där du väljer en av följande uppgifter: 1 Historia 2a är en kurs för dig som vill utveckla dina kunskaper om historia. Du lär dig historiska referensramar för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. I kursen får du lära dig vad historia är, om migration och miljö nu och då Prövning i Historia 2a och b - 100 poäng Rekommenderat läromedel Perspektiv på historien 2-3 och Epos 2 och 3 Informationsmöte Innan prövningen anordnas ett obligatoriskt informationsmöte. Då går du och ansvarig lärare igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt kunskaraven för kursen

Pedagogisk planering i Skolbanken: Historia 2a planerin

 1. Historia 3 är en gymnasiekurs inom området samhällsvetenskap och historia. För att läsa Historia 3 ska du tidigare ha läst kursen Historia 2a eller kursen Historia 2b. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen
 2. Fråga: Fråga 1: a) Gör en översiktlig beskrivning av de (som du tycker) fem viktigaste följderna av det andra världskriget. b) Analysera de viktigaste orsakerna till att nazisterna kunde ta makten i Tyskland 1933. c) Läs s 326-327 om GULAG. Gör en analys. Finns det några likheter/skillnader med nazisterna och förintelsen? Svar från studerande: Min
 3. Enskilda uppgifter i årskurs 6 och 9 För dig som undervisar elever i årskurs 6 eller 9 finns flera enskilda uppgifter med tillhörande stöd för bedömning. I häftet Lärarinformation som medföljer varje uppgift framgår det vilken del av kunskaraven som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska utgå ifrån vid bedömningen
 4. Hur historia används och historiska begrepp. Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag
 5. Kursen historia 3 har en tydlig teoretisk och metodologisk inriktning. På samma sätt som i kurserna historia 2a och 2b - kultur kan fördjupningen göras med ett valfritt stoff kring historiska förändringsprocesser. I kursen förstärks progressionen kring de teoretiska oc
 6. Lektionsplanering Historia 2a. Torsdag: Genomgång av kursplan och uppstart ämnesområdet Sveriges historia. Bildspel om Sveriges historia . Drivs med WordPres
 7. Historia skapar en sammanhängande framställning av förgångna händelser som har betydelse för människan. Ämnet historia är stort så börja spela dessa historiespel snarast. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Historia. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet

Här kommer undervisningsmaterial och uppgifter som rör historiebruk och källkritik från Stockholmskällan, Skolverket och Forum för levande historia. Vad sägs om Olof Palmes jultal, historiebruk på gator och torg, OS-invigningen i London, när en affisch jämför Kristallnatten och Utöya eller när Trotskij suddats bort från bilden. Exemplen engagerar och berör och går direkt att. Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i historien. Genushistoria fokuserar på könsroller och betraktar dem som e

Människor med avvikande beteende har fängslat mänskligheten i alla tider. Antingen trodde man att de var besatta av onda andar alternativ drabbade av ett straff utmärkt av Gud (tex. hade hemliga laster såsom hämningslös onani och straffet Gud gav dem var psykisk sjukdom, eller så trodde man att de var utrustade med gudomliga gåvor oc Vi återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Här kan du läsa om hur länge vi planerar att återanvända ett prov. Provdatum. Elever i grundskolan gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum

Uppgift 2 A – IKT Nyfikenheten

Uppgift 2a:Ta reda på mer om hur Sverige agerade under kriget när det gällde att hjälpa människor undan nazisternas förföljelser genom att läsa här. Vad väcker texten för frågor och tankar hos dig? Vad skulle du vilja veta mer om?Uppgift 2b:Ta reda på mer om vad som hände under 1930-1950 genom en interaktiv tidsaxel här.Välj några nedslag och se vad som hände då.Fundera på hu Uppgift 1a:Ta reda på mer om hur Förintelsen organiserades genom att läsa om de olika stegen i Förintelsen.Vilka är de olika stegen?Varför tror du att man gjorde det stegvis?Uppgift 1b:Ta reda på mer fakta om lägerverksamheten genom att läsa om förintelseläger här.Vad fanns det för olika sorters koncentrationsläger?Vad var det för skillnad på dem?I sin bok räknar Hédi upp nam Fatta historia. En introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Serien riktar sig främst till de som inte har bott så länge i Sverige. Programledaren Arantxa Àlvarez utforskar tillsammans med två ungdomar historien på ett lekfullt sätt Historia 1a 2 är en gymnasiekurs inom området samhällsvetenskap och historia. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen

Historia 2a SMIP 13A - Olle Jansson - Google Site

Krigens historia och migration | Fördjupningsuppgift Historia 2a. En fördjupningsuppgift med fokus på krig och migration. Eleven redogör för hur krigets historia från stenålder till nutid ser ut, samt vilka typer av migration som finns och hur migrationen i Sverige ( Historia 1b. Som stöd för bedömning i kursen historia 1b finns kursprov och ett bedömningsstöd. Den 24 april 2018 publicerades ett nytt kursprov i Historia 1b. Kursprov i historia 1b. Du hittar materialet under fliken Prov och material med flera uppgifter Vissa uppgifter ska lämnas in till Din handledare för rättning och bedömning och vissa moment examineras genom prov på skolan. Proven äger rum på fredagar, med start kl 12. Vissa lördagar är också skrivtillfällen. Betyg Betygen F, E, D, C, B och A sätts enligt Skolverkets ämnesinnehåll och kunskarav för Historia 2a

Historia 2-3 - sök, granska, tolka och värdera är utvecklat för kurserna Historia 2a, Historia 2b - kultur och Historia 3. Här får eleverna möta nya, spännande och fördjupande teman i historien, relevanta för de olika kurserna 10 källkritiska övningar. Finns det bra och dåliga källor? Det beror förstås på vad du vill ta reda på. Den här uppgiften går ut på att värdera olika källor, och undersöka vad de kan berätta om historien Uppgifter och frågor Faktafrågor: Vad är ett aktörs- respektive ett strukturperspektiv? Vilka frågor kan man ställa om man har ett genusperspektiv på historia? Hur förklarar man nazisternas väg till makten ur ett aktörs- respektive ett strukturperspektiv; Ta reda på Samernas tidiga historia är i hög grad höljt i dunkel och lika lite vet man om samernas tidiga religion. Men man vet att samerna någon gång i historien slog sig ner som jägare och fiskare i det område man nu bebor och samernas traditionella religion liknar många andra ursprungsbefolkningars och jägarfolks religioner

Uppgift 2: Källkritik: OS-medaljen. Historien om Fasts OS-medalj i Paris 1900 känner ni igen. Ni har gjort en uppgift för att försöka komma fram till den verkliga historien om den. Nu ska ni göra samma sak en gång till, men ni ska använda de fem punkterna om källkritik som Dick Harrison skriver om i sin artikel. 1 Uppgifter på E-nivå (obligatoriska) 1. Psykiatrins historia . Uppgift: Beskriv några exempel ur psykiatrins historia. Tips till uppgift: Som en del av psykiatrins historia kan t ex nämnas: helgeandshus, fattighus, fasthållning och förvaring av personer med psykisk sjukdom (innan mentalsjukhusen byggdes). Tidigare behandlingsformer (t ex varbehandling, dårkistor, överraskningsbad. NATIONELLA PROVET HT13 - 2A - Uppgift 1. Är du under 26? Bli medlem i Mattecentrum och få mer hjälp med matte. Det är gratis! Gärna! Nej tack. Sök. Kul med matte. Alla kurser. 2A. Nationella prov; Nationella Provet vt15 - 2A. Översikt; Uppgift 1; Uppgift 2; Uppgift 3; Uppgift 4; Uppgift 5; Uppgift 6; Uppgift 7; Uppgift 8; Uppgift 9.

Uppgifter om historiska händelser/förändringsprocesser

Historia 2a är en tematisk fördjupningskurs som ger dig möjlighet att tränga djupare in i studiet av ämnet. Kursen serverar dig möjligheten att arbeta med såväl historiskt material som historiska arkiv och rustar dig samtidigt med de verktyg som behövs för att uppnå vetenskaplighet Du ska nu få lära dig en del om vad källkritik i historia innebär. Först vill jag presentera ett antal frågor som man kan ställa till en källa. Sedan vill jag ge exempel på vad det innebär genom att visa några klipp från filmen Troja och prata om slaget vid Troja. Hämta hem källkritik vi Historia säger inte bara något om det förflutna utan berättar även varför vår samtid ser ut som den gör - och om alternativa framtider. Dina historiestudier kan leda vidare till uppgifter inom till exempel skola, arkiv, muséer, offentlig förvaltning och journalistik

Historia år 9 - Andra världskriget - prövningsuppgifter. Historia år 9 - Andra världskriget Skynda inte igenom uppgifterna. Börja i tid - låt den inte veckans uppgift ligga till dagen innan inlämning. Motivera dina svar noga. Ta hjälp av: läroboken, boken:. 5 (1) Matematik 2a Tidigare nationella prov i med videoförklaringar! Proven hittar du en bit ner, men först två riktigt bra tips! Tips 1: Uppgifter sorterade efter område! Uppgifter från tidigare nationella prov sorterade efter område. Givetvis med videoförklaringar! E-nivåC-nivåA-nivå vidma.se/np2 Tips 2: Kursens genomgångar! Glöm inte att det finns genomgångar till kursen här.

Lösningar för Matematik 5000 2a. Ladda ner Mathleaks App för att få tillgång till lösningarn Kursen Historia 2a är en fördjupningskurs i historia. Den innehåller olika tematiska fördjupningar, kunskap om och tillämpning av historisk teori och metod samt arbete med och tolkningar av historiskt källmaterial Denna uppgift prövar följande del av kunskaravet: Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Beskrivning av uppgiftens progression Belägg för kunskaper på E-nivå C-nivå A-nivå 4-6 rätt UPPGIFT 17 A - OLIKA SPÅR AV HISTORIE Matematik 2a är en gymnasiekurs inom området matematik. Matematik 2a är en fortsättningskurs efter Matematik 1a. De kurser som är markerade med a riktar sig i första hand till dig som läser gymnasiekurser under eller inför en yrkesutbildning Matteboken är en gratistjänst från Mattecentrum, en ideell förening som hjälper barn och ungdomar förbättra sina kunskaper i matematik.. Matteboken.se av Mattecentrum är licensierad under en Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationell-licens. av Mattecentrum är licensierad under en Creative Commons Attributio

Examinationsuppgifter Historia 1 historia12

Uppgift 3 - retorik, argumentation och tal Hej, nu drar vi igång med ett arbete kring Retorik och Argumentation. Det är dags att fundera över hur du ska kunna övertyga andra om det som du vill säga, eller kanske ännu mer, att få andra att lyssna, resp. läsa det du vill säga Meny Matte 2 / Nationella prov / Nationella Provet ht13 - 2A / Uppgift 3. Förenkla \(x+5)^2-10x\) så långt som möjligt. Visa facit \(x^2+25\) Uppgiften är hämtad ur Kursprov Matematik 1a, höstterminen 2013 -.

Komvuxutbildningar inom historia

Meny Matte 2 / Nationella prov / Nationella Provet ht13 - 2A / Uppgift 8. Figuren visar grafen till funktionen. Historia är alltså långt mer än det vi pratar om i klassrummet eller vad som står i en historiebok. Historiebruk kan delas in i ett antal kategorier utifrån vilket syfte användandet har. Vetenskapligt historiebruk. De som arbetar med historia, som historiker eller historielärare,. Kursen historia 2b — kultur omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Läs mer om ämnet HISTORIA. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll Meny Matte 2 / Nationella prov / Nationella Provet ht13 - 2A / Uppgift 12. Bengt i Boda tänker bygga en rektangulär hage för sina hästar på ängsmarken som gränsar till sjön Viggaren. Han har 180 meter stängsel som ska räcka till tre av sidorna eftersom den fjärde sidan utgörs av sjön

Alla kurser - NTI-skolanMänskligt - Psykologi 1 och 2a, lärarhandledning (pdf)

Vi ska nu påbörja arbetet med litteraturhistoria, där din uppgift är att dels läsa en klassiker, dvs ett verk ur litteraturhistorien och dels att sätta dig in i den tid som din klassiker är publicerad i, dvs vad kännetecknar den epoken och på vilket sätt passar din valda bok in epoken.Till stora delar följs vi åt i Svenska 1 och 2. Men, med ett tillägg och fördjupning i uppgiften. Litteraturhistoria svenska 2 Låt dig fångas av en annan tid, ett annat människoöde, spänning och romantik... Vad är en klassiker? Så här skriver Wikipedia: skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis Gullivers resor, och anses vara god litteratur. Till det kan vi kanske lägga till att en klassiker är en skönlitterär berättelse

Historia 1a1 historia12

Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov. Längst ner på sidan finns länk till Umeå universitet och de tidigare kursproven för matematik 2-4. Matematik 1 Här rustas eleverna för högskolestudier, bl.a. genom att historiska metoder och processer problematiseras och de får möta mer utmanande uppgifter. Historia 1b - den lilla människan och de stora sammanhangen bygger på samma pedagogiska principer som Historia 1 - då, nu och sedan. Konkret och tillgängligt presenteras såväl de stora dragen i historien som de inflytelserikas och de. Alla tiders historia 1b, elevbok är främst avsett för kursen Historia 1b. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Krono kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer Pris: 431 kr. häftad, 2013. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken M 2a av Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson (ISBN 9789147108916) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri ALLA PUBLICERADE UPPGIFTER . Uppgiftens namn Publicerat; Varför har vi behov av Voltaire? 2014-10-22: Samernas historia

Undersköterska, förkortat usk, är i Sverige en person som arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvård, hemsjukvård, äldreomsorg och hemtjänst.Internationellt finns motsvarigheter i form av vårdpersonal med mindre omfattande vårdutbildning än en sjuksköterska. Under 1960-talet skedde en stor och snabb expansion av vården vilket ökade behovet av vårdpersonal Pris: 625 kr. flexband, 2016. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken Perspektiv på historien 1b 2:a uppl av Hans Nyström, Lars Nyström, Örjan Nyström (ISBN 9789140691118) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Fisket i historien Summering. Intervjua äldre personer eller en hembygdsförening för att ta reda på hur fisket gick till förr i tiden. Ge eleverna i uppgift att förbereda frågor, exempelvis: - Vad har fisket (eller annan bransch exempelvis skogsbruk eller jordbruk).

Historien om Elite Hotels. I slutet på 1950-talet skapades en affärsidé vid Stockholms Studentkår. Idén gick ut på att tomma studentbostäder skulle hyras ut som hotellrum under sommarmånaderna. Verksamheten drevs som en stiftelse fram till 1980 när den omvandlades till ett aktiebolag - SSRS Holding AB - med Bicky Chakraborty i spetsen Uppgifter mm. Övrigt. Biologi 7 - 9. Lärarhandledning : Svar och kommentarer till frågor och uppgifter skickas efter förfrågan till skolor som köpt minst en klassuppsättning. Geografi 7 - 9. Geografins verktyg. Livsmiljöer. Miljö, människor och hållbarhet : Historia 7 - 9. Hur historia används och historiska begrepp . Forna.

Ta reda på - uppgifter Forum för levande historia

Uppgifterna håller en hög kvalitet och alla har kompletta bedömningsanvisningar vilket gör att bedömningen av elevernas kunskaper blir tydlig för lärare såväl som för elever. spanska, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och historia, men det läggs löpande till ytterligare uppgifter i fler ämnen Uppgift 1i:Vilket av alla kapitel du läst berör dig mest?Beskriv med ett estetiskt uttrycksmedel vad i kapitlet du finner starkast. Du kan välja att måla, rita, göra kollage eller välja ett foto för att uttrycka det du vill visa.Uppgift 1j:I kapitlet Hur var ni klädda? skriver Hédi om att de som var utvalda till att arbeta fick bära kläder med ett gult kors målat p Uppgift. Idag pratar en del forskare om språkdöden och att cirka hälften av våra språk i världen kommer att dö ut inom en snar framtid. En majoritet av världens språk härstammar från samma urspråk och kanske är vi på väg tillbaka till ett språk. Samtidigt lagstiftar många länder för att minoritetsspråken ska skyddas och bevaras Uppgift personlighetspsykologi. Lämna in i Classroom i slutet av lektionen. Läs den bifogade texten och svara på följande frågor: 1. Vad innebär personlighetspsykologi

Delprov B och C innehåller uppgifter som ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg. Delprov B består av uppgifter där endast svar anges. Delprov C innehåller en större uppgift och några mindre redovisningsuppgifter. Delprov D innehåller redovisningsuppgifter där eleverna får använda digitala verktyg i form av räknare eller. Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. Perspektiv på historien 1b, elevbok har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna andra upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den. Sveriges sjukvårdspolitik innefattar civil sjukvård, tandvård, och militär sjukvård. Sjukvårdspolitik bedrivs i Sveriges landsting och kommuner och inom Socialdepartementet.. Historia. Den allmänna sjukvården, förutom kirurgin, i Sverige bedrevs fram till Vasatiden av munkar och nunnor. I Sverige liksom i övriga Europa upprättades så kallade Helgeandshus för offentlig sjukhusvård.

Teaterförbundet – WikipediaVad vi har haft för oss sen senastMalmösim

Historia Lektioner och lärarmaterial SO-rumme

Uppgift 2A Bild, Berättande. januari 3, 2019 januari 3, 2019. Bild. I denna uppgift, som består av två delar, skulle jag först komponera en bild av tre olika bilder. Slutbilden skulle ha en sida som var exakt 1200 pixlar och jag själv skulle finnas med på bilden 1939-1945Andra världskriget bröt ut när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Två dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland

Uppgift 5 - historiebruk i kultu

Historia 1b är en kurs för dig som vill få grundläggande kunskaper om historia. Kursen är en nybörjarkurs som presenterar världshistorien och svensk historia ur ett kronologiskt perspektiv. Du lär dig bland annat om antiken, Sverige inför den nya tiden och det demokratiska genombrottet Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet **2a = För dig som läst gamla Historia B/Psykologi B på ekonomisk, estetisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. ***1b / 2b = För dig som läst gamla Historia/Psykologi A/B på naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet Område 1 - psykos historia och utveckling - uppgift 1 Dagtidselever behöver inte göra denna uppgift eftersom vi löser den muntligt på lektion. Börja med att läsa igenom Marie W, klicka här: MarieW - Försök sedan beskriva Maries personlighet i termer av detet, jaget och överjaget. Vad anser ni Marie styrs mest utav, är de Perspektiv på historien 1b är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Historia 1b. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Perspektiv på historien 1b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett framträdande globalt perspektivet och en tydlig genushistorisk tråd. Du och dina elever får dessutom tillgång tilll en.

Min matematik 2a lärobok — S&S Läromedel

Historia 2a Hermod

Allmänna uppgifter Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet. Historia 2a, 7-9, 7,5 högskolepoäng History 2a, 7-9, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle kunna€reflektera över hur historia förmedlats och förmedlas i skola och samhälle Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel. I häftet Perspektiv på historien 1b & Plus, kommentarer till övningarnafinns utförliga kommentarer kring hur man kan arbeta med och svara på frågorna som ställs i de andra upplagorna av. ALLA PUBLICERADE PROV & MATERIAL MED FLERA UPPGIFTER . Namn Publicerat; Kursprov i historia 1a1 vt 2015: 2015-10-16: Support Svar på vanliga frågor Kontakta oss; Ny användare? Så får du tillgång till lösenordsskyddat materia Kursen ger dig även kunskap om människors reaktioner i kris och hur de kan hanteras inom vården. Du lär dig också at utföra vissa medicinska uppgifter som blodprovstagning och sårvård Efter att ha sett en kort introduktion till smutsens historia har vi idag fördelat uppgifter att undersöka hälsans historia. Var och en av deltagarna ska undersöka en person/upptäckt och: 1. presentera för klassen (ca 5-10 minuter) och 2. skriva ett inlägg på sin blogg med information och referenser. Uppgifterna är fördelade som följer: Vitaminer - Zayneb HIV

Historia 2 Saras presentationsyt

Lektionsförslag och lärarhandledningar för gymnasiet. Lektionsförslag, gymnasiet. Här hittar du lektionsförslag för gymnasiet med utgångspunkt i de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet historia Navet 7 feb -12 Frågor till filmen Vår mörka historia del 2 1. Hur behandlas samerna under 1800-talet och 1900-talet? (Utöka gärna mer fakta från nätet. Det går bra att ta med även vad som hände innan 1800-talet.) 2. Skriv ner några egna tankar och reflektioner om filmen Inlämningsuppgift 2: Fallet Åsa O Som dagtidselev gör du denna uppgift muntligt på lektion och behöver således inte göra denna uppgift. Läs igenom texten om Åsa O. Se texten längst ned. Besvara sedan följande frågor: 1. Inom den humanistiska psyko talar man ofta om en människas sanna själv och vikten av att finna sina verklig Område 2 - Kognitiv och biologisk psykologi - uppgift Denna uppgift löses av samtliga och skickas till nina.emilsson@varberg.se Klicka här för uppgiften: Inlämningsuppgift kognitiv och biologisk Besvara frågorna kort och koncist men ändå på ett sätt så att en som inte läser psykologi ska kunna förstå vad det är du besvarar. 1 Rasismens historia - med fokus på 1600-talet fram till idag Inledning Vi skall se tre filmer som är 45 minuter var som heter Vår mörka historia och som finns på flod. De berör flera frågor som vi skall ta upp: världshandel, slaveri, industrialisering, hur människors livsvillkor sett ut. Filmerna handlar också om hur Sverige använde

Syfte Du ska få bättre koll på naturens processer (klimat och väder) som formar jorden och ditt liv! Uppgift Du ska jobba med vår lärobok SOS - Geografi 7 med kapitlet Klimatzoner. Svara på frågor (s. 45, 55) till kapitlet (s. 36-44, 46-54) och lämna in dem på It´s learning. Gör ditt bästa - d Ni ska fortsätta på er tidslinje som ni började att skapa i uppgift 2 Fysik/biologi. Rita in människans tidiga historia på tidslinjen. Genom att läsa länkarna som finns på genomgång 2: Människans tidiga historia hittar ni viktiga milstolpar och händelser i människans tidiga historia. Rita bilder (skriv ut) och skriv korta sammanfattningar på viktiga händelse Historia handlar om samhällsstrukturer, människors handlande genom tiderna samt perspektivet mellan klass, genus, etnicitet och generation. Genom att följa den historiska utveckling som gjorts sedan antiken till idag kan du lära dig att se samband och strukturer som följer oss än idag

 • Slyskydd polaris 570.
 • Jag vill dö citat.
 • Säljande ord.
 • Rekryteringsföretag malmö lund.
 • Skolor lunds kommun.
 • Frauen heilbronn.
 • Wandern eifel.
 • Wibe stegar sverige.
 • Göta energi mäklarhuset.
 • Vad är meningen med livet artist.
 • Softwareentwickler ausbildung.
 • Contacts from iphone.
 • Jysk vägghylla.
 • Hur många helger i rad får man jobba kommunal.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Kommunal kort erbjudande.
 • Klippdockor mallar.
 • Vad är icke kognitiva förmågor.
 • Restaurang j gåshaga.
 • Oktoberrevolutionen datum.
 • Ngapali beach myanmar.
 • Fönster till 30 talshus.
 • Dyrt headset.
 • Siames kattunge.
 • Mail drop pc.
 • Förfallodatum helg.
 • Rekryteringsföretag malmö lund.
 • Specialpedagogik för lärande.
 • Arteria vertebralis.
 • Född 1975 hur gammal.
 • Mjällskabb.
 • Wanna dance company preise.
 • Nebentätigkeit notarzt steuer.
 • Camilla läckberg hus.
 • Ddr fängelse berlin.
 • Elk spel koken.
 • Hjälpmedel efter stroke.
 • Köpa lastväxlare.
 • Nocco jobb.
 • Faith in nature conditioner.
 • Vaniljextrakt willys.