Home

Uppsatsämne ekonomi

Uppsatser.se: EKONOMI

På denna sida har Skånes kommuner och landsting möjlighet att publicera uppsatsämne inom ämnet kommunal ekonomi. Uppsatsämnena vänder sig till Dig som ska skriva uppsats på C- eller D-nivå. Aktuella uppsatsämnen kommer att presenteras nedan Pristagare - Ekonomi 2018. 1:a pris: 30 000 kr, Joel Rosman, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm. Uppsats: Wind-Generated Congestion and Market Power - Evidence from a hydropower-based electricity market. Handledare: Chloé Le Coq Motivering: En väl genomförd analys av marknadsmakt på den svenska elmarknaden.. Författaren använder ekonomisk teori för. Ekonomi. Senast uppdaterad: 2020-01-17 av Fredrik Carlgren Publicerad: 2020-01-17 I den här sektionen presenteras fakta och statistik om BNP, investeringar, hushållens ekonomi, utrikeshandel och finansiell utveckling. Du kan.

Förslag på uppsatsämnen inom konkurrens och upphandling

Uppsatser.se: EKONOMI UPPSATSE

 1. - Välj inte uppsatsämne efter vad som ger pengar. Det är fullt möjligt att man gör helt om som doktorand. Ta istället chansen att skriva om något som du är nyfiken på. Hitta en handledare som delar ditt intresse. Man kan inte ta hänsyn till dem som tar in doktorander. Det funkar inte så
 2. Alla elever på gymnasiet ska lämna in ett godkänt gymnasiearbete för att få sin gymnasieexamen. Även om kraven skiljer sig något mellan de högskoleförberedande- och yrkesförberedande programmen, så är gymnasiearbetet en chans för alla elever - oavsett program - att fördjupa sig i ett ämnesområde man själv tycker är intressant och relevant inom sin särskilda studieinriktning
 3. Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning sker på SCB i Örebro. Kontaktperson: Johan Lindberg, 010-479 60 64, johan.lindberg@scb.se. IT. Kontaktperson: Magdalena Bergstén, 010-479 66 63, magdalena.bergsten@scb.se.

Arbetslöshet innebär att det finns människor som kan arbeta, men inte har någon sysselsättning. Hur många personer som är arbetslösa i Sverige påverkas av det ekonomiska läget både i Sverige och i världen. Den globala finanskrisen under 2008 och 2009 ä.. © 2020 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller.

Uppsatsbank KEFU Ekonomihögskolan vid Lunds universite

 1. Undervisningsformer under hösten 2020 vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relatione
 2. Vi skulle redan ha lämnat in uppsatsämne, och jag har inte en susning om vad jag vill arbeta med. Får panik !!! Har liksom inte haft någon tid att ens fundera på det, då jag ju är ensamstående mamma (ja pappan har barnen varannan helg), och alltid har så fruktansvärt fullt upp med skola, barn, städ, tvätt, handlingar, matlagningar och andra saker som bara måste göras först
 3. bygger dock på att dessa resurser finns. Försök har gjorts för att hitta alternativa, förnyelsebara energikällor, men hittills har inga sådana alternativ ersatt de fossila bränslena. Miljöproblemet blir extra oroande när det kopplas till den åtföljande befolkningsökningen
 4. Delad ekonomi. Det kan innebära att man har helt delad ekonomi eller att man har endast har gemensam ekonomi för vissa fasta utgifter såsom hyra, räkningar mat eller lån. Proportionerligt delad ekonomi. Att ni betalar för alla gemensamma utgifter tillsammans men den som tjänar mer betalar mer. Testa er fra
 5. Din arbetsgivare kan vara ett utvecklings- eller konsultföretag, en kommun eller ett statligt verk. Efter avslutad utbildning kan du t.ex. arbeta som tjänsteutvecklare inom IT-området, affärssystemkonsult, affärsanalytiker, verksamhetsutvecklare, IT-strateg och andra yrken som kräver goda kunskaper inom IT, affärssystem och ekonomi. Exame
 6. I september uppgick arbetslösheten uppgick till 8,3 procent enligt AKU och antalet arbetslösa till 453 100 personer. Det är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år och motsvarar omkring 121 600 fler arbetslösa. I säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten kvar på 9,2 procent

Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland. Alla uppsatser ska seminariebehandlas med opponent. Seminarierna äger årligen rum under tre tvåveckorsperioder i: januari- februari, maj-juni och augusti-september samt under en vecka i mitten eller i slutet av oktober och en i mitten på april ( Ekonomie kandidatprogram, HT21 180 HP, 100 % ) ( Ekonomie kandidatprogram, VT22 180 HP, 100 % ) Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring. Här samlar vi universitetsuppsatser som berör våra verksamheter. Det kan handla om B, C eller magisternivå. För mer information kontakta infogruppen@socialresurs.goteborg.s Avdelningen för ekonomi Lägesrapport för integrerad rapportering En kartläggning av 14 stora svenska företag Caroline Andersen & Maria Eneqvist Redan före uppsatsterminens början visste vi att vårt uppsatsämne skulle vara inom hållbarhetsredovisning. Förhoppningen var att kunna fokusera på hur den konventionell

Den nya ekonomin som separerad. Det kan bli dyrt att separera och det blir för många en helt ny sorts vardagsekonomi. I direkt anslutning till flytten uppstår kostnader såsom flyttstädning och utgifter för att köpa nya möbler och övrigt bohag Uppsatstävling och uppsatsämnen. Läser du ekonomi och söker uppsatsämnen? Se hit! Läs om vårt stipendium på 20 000 kr för dig som skriver en kandidat-, magister eller masteruppsats. Läs mer. Tweets by APPLiA_Europe. Covid-19. Information om Covid-19 för företagare Ge mig tips på uppsatsämne inom finans... Värdepapper, valutor och råvaror: allmän

Konsumentverkets förslag på uppsatsämnen för studenter . Förutom våra förslag till uppsatsämnen, finns det många områden som är intressanta att belysa ur ett konsumentperspektiv: Särskilt problematiska marknader för konsumenter som t.ex. telekom, hälsa, resor; Säkerhet i produkter och tjänster som riktar sig mot barn och ung ekonomi som hölls i Lund 1-2 oktober 2010. Korrespondens till fredrik.andersson@ nek.lu.se och daniel.waldenstrom@ nek.uu.se Den första nationella konferensen i nationalekonomi i Sverige Den 1-2 oktober 2010 hölls en nationell konferens i nationalekonomi i Lund. Kon påbyggnadsår inom skatterätt och ekonomi har målsättningen varit att knyta samman dessa utbildningar i denna magisteruppsats. Under arbetet med att välja uppsatsämne framstod ett tema som mer intressant och lämpligt än andra för oss, nämligen det nya fenomenet homestaging och problematiken kring dess avdragsrätt Ekonomi och näringsliv. Ekonomisk historia. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Juridik. Juridik (exklusive juridik och samhälle) Juridik och samhälle. Medie- och kommunikationsvetenskap. Biblioteks- och informationsvetenskap. Kommunikationsvetenskap. Medievetenskap. Mänsklig interaktion med IK

Uppsatsvinnare inom nationalekonomi Konkurrensverke

Några förslag till medeltida och tidigmoderna uppsatsämnen Följande ska ses som inspiration till ett uppsatsämne på B-nivå. Avstampet tas i Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611. Lund Ullgren, Peter 2004: Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talet Förslag uppsatsämnen ekonomi Förteckning över förslag till uppsatsämnen Vr redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har satt ihop 10 tips när du ska espresso house landskrona öppettider skriva uppsats inom ekonomi, som kan presentkort vara bra att.Utveckling gemensamt och behandlar allt ifrn miljöledning, avfall och energiteknik till ekonomi, psykologi och.

Ekonomi - Ekonomifakt

Libers läromedel för årskurs 4-6 är kända för sin höga kvalitet på innehållet, och är omtyckta av både lärare och elever. Vi erbjuder både tryckta böcker, heldigitala läromedel och digitala komplement för dig som arbetar blended, med både tryckt och digitalt Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. Området utanför staden som dog; Digitaliseringens betydelse för individen, t ex ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel. Bilden av mig och andra; Skönhetsideal och retuschering; Säker på nätet; Slöjd 5 tip Sammanfattning)) Titel:) Nyckeln till god ekonomi Datum: 2016-06-07 Nivå:) Kandidatuppsats Författare: Caroline Perneryd och Hanna Peterson Handledare: Rolf Rundfelt Nyckelord: K-regelverk, K2, kassaflödesanalys, bostadsrättsförening Bakgrund: En bostadsrättsförening är ingen kommersiell verksamhet och drivs inte i vinstsyfte. Resultaträkningen kan därme

Stöd och förslag till uppsatsämnen KEFUs kansli kan stödja uppsatser med råd och förslag på intervjupersoner, viss handledning och expertkompetens på flera tänkbara områden inom organisation, ledning och ekonomi. Ibland har kansliet också fått in konkreta uppsatsämnen från Skånes kommuner och Region Skåne som kansliet kan förmedla Sambolagen vid dödsfall - När ett samboförhållande upphör på grund av dödsfall kan det uppstå många problem. Om exempelvis samborna flyttar ihop i en lägenhet som sedan tidigare ägs av en av partnerna kan en framtida bodelning upplevas orättvis Visst är temat lite pretentiöst men tipsen är handfasta och konkreta. Oftast är det lättare att ta till sig sådana tips när man smular ner temat i molekyler. Ekonomi är en viktig del i varje hushåll, sin egen är något man ibland ska stanna upp och betrakta. Ett nytt perspektiv och en långsiktig strategi ka

Samhällsekonomi Ekonomi och handel Samhällskunskap

Kontakta biblioteket. Ring 0520 - 22 34 10 eller maila bibliotek@hv.se Chatta med en bibliotekarie - vi svarar mellan kl. 10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin. Contact the Library. Phone 0520 - 22 34 10 or e-mail bibliotek@hv.se Chat with a librarian - we are avaliable weekdays between 10 -17 o'clock during spring and autumn semester I natt läckte delar av nationella provet i svenska inför dagens prov via sociala medier Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle,.. Politices kandidatprogrammet ger dig en nationellt och internationellt mycket gångbar utbildning. Du ges goda karriärförutsättningar och möjligheter att påverka beslut och samhällsskeenden. Du får fördjupa dig i samhällsfrågor, statistik eller ekonomi kommunernas ekonomi skall säkerställa att varje generation skall stå för sina egna kostnader.8 Kommunal redovisning bygger till stor del på Årsredovisningslagen och Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Genom åren har det uppstått en redovisningspraxis som baseras på några av de redovisningsprinciper som finns

PwC är Sveriges ledande företag inom revision, skatterådgivning, verksamhetsutveckling, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning Svenska 3 är en gymnasiekurs inom området svenska. I kursen Svenska 3 lär du dig att bli en bättre talare, säkrare skribent och språkanalytiker

Förslag på uppsatsämnen - Högskolan i Borå

 1. Uppsatsämne Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal. PPT - Förslag till uppsatsämnen inom redovisning VT 2012 Presentation av uppsatsämne. PPT - Förslag till uppsatsämnen inom redovisning VT 2012 Följande ska ses som inspiration till ett uppsatsämne på B-niv.
 2. Acabo Games är ett nystartat företag som utvecklar och säljer kunskapsspel och inlärningsverktyg till unga vuxna; med två lanserade produkter och framgångsrik försäljning 2010. Vi letar efter dig som läser ekonomi/marknadsföring och vill få arbetslivserfarenhet och jobba på ett inspirerande, litet, entreprenöriellt företag. Detta kan du få genom att göra praktik hos oss
 3. Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt både i Sverige och globalt. Turism innebär ett stort antal resor vilket ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Samtidigt bidrar turismen positivt till företags och samhällens ekonomiska och sociala utveckling. Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har.
 4. s uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers
 5. 6 som ger både arbetslivserfarenhet och som är relaterad till de teoretiska studierna

Exjobbsförslag, exjobb, uppsatsämnen « EXJOBBSTIPS

Ekonomi och samhälle G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Med utgångspunkt i deras egna idéer kring uppsatsämne tränar studenterna att identifiera ett ämne, formulera forskningsbara frågor, välja en relevant design, samt diskutera insamling och analys av data Val av uppsatsämne är relativt fritt. Våren 2021 - Öppen för sen anmälan Våren 2020 - Inställd Öppen för sen anmälan Våren 202

Kandidatuppsats Nationalekonomiska institutionen

Uppsatsämne: Finansiell ekonomi Handledare: Adri De Ridder Datum för inlämning: 2014-01-15 . 2 Sammanfattning Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan företags aktieutdelningar och investeringsverksamhet. Urvalet för studien är de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Servicenämnden ekonomi och personal Ekonomichefen informerar 2020 Förvaltningens förslag till beslut Servicenämnden tar emot informationen. Sammanfattning av ärendet, jämställdhetsanalys och ekonomiska effekter Under november månad hade ekonomiavdelningen sina utvecklingsdagar. Fokus var på ekonomisystemet och möjligheter med det Titel: Litteratur vald med utgångspunkt i uppsatsämne. Vetenskapliga artiklar tillkommer på moment 2 och kan komma att läggas till på moment 1. Övrig information Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO048G, Sociologi GR (C), 30 hp 2020-01-22 Beslut fakultetsnämnd//es. phone +46 (0)10-142. Det är bra om du i god tid funderar igenom vad du vill skriva om (uppsatsämne). Du rekommenderas att i förväg pratar med någon lärare eller studierektor om lämplig handledare och uppsatsämne. Vissa fakulteter anger att det är ett krav - för att du ska komma igång fort med ditt arbete

i ämnet sociologi/socialpsykologi. Jag har funderat och vridit men hittar inte något som det klickar med. Har funderat på bla diskriminering, föräldrarollen, brottsoffer, volontärarbete, etnecitet. Fattar ni hur svårt det är. Min sambo sa nyss åt mig att skärpa mig men jag känner mig så stressad och kan inte hitta ngt att koppla till ngn teori Information för studenter. Medlemmar från mobilitetsgruppen är verksamma inom ett antal olika kurser. Dessa är främst: Infrastruktur, transporter och kommunikation (7,5 hp). Kultur- och turismgeografi, fortsättningskurs 3. Fundera på uppsatsämne. Tänk ut vad du vill skriva uppsats om utifrån MFS-stipendiets villkor. Några tips om hur du kan gå till väga: Utgå ifrån vad som har varit spännande under utbildningen eller vad du vill profilera dig mot. Fundera på hur din uppsats kan knyta an till utvecklingsfrågor När du skickar in din annons för publicering godkänner du att Göteborgs universitet får behandla, lagra och publicera de uppgifter du lämnat i registreringsformuläret i annonsportalen, enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Det var roligt att hon ville ha fortsatt kontakt med oss! På vårt initiativ skrev de om att marknadsföra en region. Studenterna läste Turismprogrammet och hade mycket relevant kunskap inom ämnet, och detta uppsatsämne passade utbildningen. Hur upplevde ni samarbetet? - Vi har ett mycket bra intryck från samarbetet

Kommunal politik och ekonomi; Sociala förhållanden i svenska städer; Komparation är en viktig metod och ansatsen ofta tvärvetenskaplig med inspiration från till exempel geografi, sociologi och statsvetenskap. Jämförelser görs både lokalt, regionalt och nationellt ekonomin och den sportsliga biten går hand i hand. Men än så länge har inte alla länder hunnit uppsatsämne och samtidigt anmält intresse att läsa uppsatsen. Detta har medfört att vi har gjort vårt yttersta för att tillfredställa våra läsare

Vad ska din uppsats handla om? - Lundagard

Pris: 59 kr. Pocket, 2007. Finns i lager. Köp Svinalängorna av Susanna Alakoski på Bokus.com. Boken har 11 st läsarrecensioner Behandling av personuppgifter för annonsportalen. När du skickar in din annons för publicering samtycker du till Göteborgs universitet får behandla, lagra och publicera de personuppgifter du lämnat i annonsportalens registreringsformuläret enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Politices kandidatprogrammet ger dig en nationellt och internationellt mycket gångbar utbildning. Du ges goda karriärförutsättningar och möjligheter att påverka beslut och samhällsskeenden. Du får fördjupa dig i samhällsfrågor, statistik eller ekonomi. Efter tre år har du efterfrågad kompetens fö..

Hjälp med Gymnasiearbete på gymnasiet - Studienet

Acabo Games är ett nystartat företag som utvecklar och säljer kunskapsspel och inlärningsverktyg till unga vuxna; med två lanserade produkter och framgångsrik försäljning 2010. Vi letar efter dig som läser ekonomi/marknadsföring och vill få arbetslivserfarenhet och jobba på ett inspirerande, litet, entreprenöriellt företag ekonomi blir snabbt hetare då det var en stor optimism på marknaden bland konsumenter och företag. 9 Genom att man tittade tillbaka i tiden på 1980‐ och 1990‐ talets konjunkturmönster såg analytikerna varningstecken för överhettning. Svenskt näringsli Utbildning och ekonomi 7,5 hp. Brown, Phillip; Hesketh, Anthony Williams, Sara The mismanagement of talent : employability and jobs in the knowledge economy Oxford: Oxford University Press, 2004. Table of Contents / Abstracts. Se bibliotekets söktjänst. Durkheim, Émile The division of labor in society New York: Free press, 199

Samla in material för uppsats utomlands. Som student på Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, Magisterprogrammet i barnkultur, Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap eller student som planerar att läsa Barnkultur III kan du ansöka om att samla in material för ditt examensarbete utomlands Exjobbstips.se - Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Exjobb om: Hur påverkar Trafikverket Färjerederiet miljö Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Välj nationell ämneskategori (välj den kategori som ligger närmast ditt uppsatsämne). Välj uppsök ämneskategori. Lägg om du vill in valfria ämnesord under nyckelord extern uppdragsgivare om att tilldelas ett uppsatsämne. En anmälan/rårapport ska lämnas. En uppsatsgrupp skall bestå av 2 personer. Det är inte tillåtet att skriva uppsats ensam. Ett tillfälle schemaläggs för att träffa andra studenter i syfte att bilda grupper (se separat schema: mingel). Det är viktigt att studenterna snabb

Uppsatsämne redovisning C-nivå Företagande och företagsekonomi. Visa ämnen Visa inläg Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter det kan få för individer och grupper. Området utanför staden som dog; Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrun lärosäten nu tappade sin examensrätt inom ekonomi helt, och att de som redan påbörjat sin utbildning vid dessa lärosäten, inte skulle kunna ta ut en examen. Detta var dock bara spekulationer, för denna examensprövning var enbart för en ny civilekonomexamen, och int ekonomi om konceptet inte genomsyrar alla delar i styrpaketet. Universitet, för hennes engagemang, vägledning och uppmuntrande till uppsatsämne. vi . Innehållsförteckning . 1. Bakgrund 1 1.1 Problem 2 1.2 Syfte och forskningsfrågor 2 1.3 Uppsatsens struktur 2 2

Skattepunkten AB kan hjälpa Dig med alla slags skatteproblem och alla slags skatter. Det kan gälla utredning av skattekonsekvenser av ett visst projekt, köp och försäljningar av företag, skatteplanering, förhandsbesked, optionsprogram, pensionsstiftelser, flyttningar av företag och personal in-och ut ur landet, internationella transaktioner, deklarationer, frågor från Skatteverket. - Det är klart att det är en viss fördel om elever vet om uppsatsämnena innan, därför finns möjligheten för rektorer att ta uppsatsämnen från ersättningsprov, säger Mattias Ragert på Skolverkets presstjänst till SVT

Examensarbete på SC

När du själv väljer uppsatsämne brukar det till en början vara alltför omfattande. Det första du måste göra är att avgränsa ämnet, vilket inte är detsamma som att formulera en problem-ställning. Trestegsprocess när du ska närma dig en problemställning: 1. Namnge ditt ämne: jag studerar/undersöker 2 Det finns gott om material i kommunala arkiv. Här får Du några förslag! 1 Hur har skolan utvecklats? Välj ut en skola. När startade den? Var låg den? Vad gjorde eleverna i skolan? Vilka ämnen läste man? Hur många elever gick i varje klass? Finns skolan kvar? Jämför med skolan i dag! (Källor: skolarkiv från 1826 och fram till 1990-talet; skolstyrelsernas arkiv; ritningar) 2 Vilka.

Arbetslöshet i Sverige - Statistiska Centralbyrå

 1. ologi och ekono
 2. en 2005 Vi vill även tacka Johan Wirf på Seeval AB för hjälpen med uppslag till uppsatsämne, och slutligen ett tack till våra handledare Renate Åkerhielm och Hans Zimmerlund. Martina Nicklasson & Anneli Ringhol
 3. 2.1 Högskolestuderandes ekonomi.. 4 2.2 Universitetsstudenternas kurslitteraturkontext förfrågan till ett antal bibliotek om de hade förslag på uppsatsämne. Det mest konkreta och genomtänkta förslaget kom från Stockholms universitetsbibliotek
 4. Ekonomi och politik ändrar karaktär, frågor får ny innebörd och kan sättas i nya perspektiv. Varken företagande, handel, näringsliv, mänskliga När du söker ska du ha valt ett väl definierat uppsatsämne. Uppsatsämnet kan behandla något av de områden som anses centrala inom affärsjuridiken, såsom exempelvis.

Vi presenterar inga uppsatsämnen och hjälper i begränsad mängd till med intervjuer till C- och D-uppsatser. Vid frågor kontakta Olivia Kämpe, olivia.kaempe@pwc.com Kontakta os Kandidatuppsats HT11 uppsatsanmälan Skall lämnas till kursadministratören i rum A724 senast kl 12.00 måndag 12 september. eller skickas per post (inte e-post) till Gunilla Thunberg, Nationalekonomi, Stockholm universitet, 106 91 Stockholm Bouppteckning. När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder göras, en så kallad bouppteckning. Bouppteckning fungerar som ett underlag för bodelning och arvskifte och måste vara klar inom tre månader från dödsfallet Hur väljer jag uppsatsämne? En B-uppsats är det första steget från konsument till producent, och både utbildning och uppsatsskrivande ska ses som en process. Produktionen ska vara lustdriven, dvs du måste tycka det är roligt! Det gör du också, när du inser att du kan så mycket om ämnet... Handledaren och du diskuterar fram ämne

Error Page - Grant Thornton Sverig

 1. aridatum: 3. Februari 2006 Uppsatsämne: Finansiell ekonomi, kandidatuppsats, 10 p Författare: Helén Dybing Handledare: Hossein Asgharian Sökord: Aktie, Beta, Omsättning, Konjunktur, Bransch Syfte: Syfte med denna uppsats är att fastställa om det finns något samband mellan omsättningen av aktier och deras betavärde
 2. en. Programmet avslutas med ett sjävständigt arbete
 3. Ekonomi - kandidatprogram · Examensarbete nr 734 · ISSN 1401-4084 Uppsala 2012 . Från idé till succé . Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag . The road to success with or without a business plan . Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemework
 4. arier och handledning
 5. en 2009 har vi skrivit vår C-uppsats inom ämnet.
 6. Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.; Checklista vid kri

Sociologi är en vetenskaplig disciplin som studerar samhällen och mönster i sociala relationer, det vill säga relationer inom klass, social interaktion, arbete, kultur och vardagsliv. [1] [2] [3]För att förstå skillnaden mellan sociologi och andra samhällsvetenskapliga discipliner som kriminologi, statsvetenskap, politisk ekonomi, rättsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap. Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Uppdraget för servicenämnd är att verka stödjande för chefer och verksamheter inom de båda kommunerna. Vårgårda kommun är huvudman för en servicenämnd ekonomi/personal och Herrljunga kommun är huvudman för en servicenämnd IT, växel och telefoni Studentsamarbeten Studentsamarbeten . Det finns många olika program som kan hjälpa vid studentsarbeten. Studenterna kan exempelvis arbeta i ett och samma dokument, chatta och skapa gemensamma att göra listor

Motivering av uppsatsämne Motiveringen av uppsatsämnet var inte speciellt svår för mig; jag skrev min C-uppsats i historia kring en liknande aspekt som denna och vill fortsätta med det inom en geografisk frågeställning. Jag har under hela min utbildning på Malmö Högskola fått arbeta med pedagogiska och didaktiska uppgifter och övningar Inlägg om god ekonomi skrivna av sofiarasmus. Senaste inläggen. Jobbcoachens 4 steg mot ett nytt jobb; Sex tips om hur man utnyttjar sitt nätverk för att få rätt job Ekonomin sprack totalt : En kvalitativ studie av insatsen egna medels betydelse för brukare ur ett självständighetsperspektiv 201

 • Norstat linköping lön.
 • Mat som gör dig smart.
 • Elitfönster beslagspaket 5.
 • Fifth harmony age.
 • Names for boy.
 • Tysklands statsvapen.
 • Pojke etymologi.
 • Große whatsapp gruppen.
 • Drivers.
 • Artros stortå operation.
 • Värk under höger revben.
 • Allergisk reaktion medicin.
 • Erich klann tanzschule.
 • 10 saker du inte visste om mig.
 • Nisolex.
 • When you work as a kommunikatör.
 • Ghusl för kvinnor.
 • Koppla facebook till hemsida.
 • Ec passport.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Hofbräuhaus münchen wiki.
 • Evian frankrike.
 • Macbook pro modeller.
 • Biltema luleå.
 • Crane.
 • Jan fridegård självbiografi.
 • Kryptovaluta köpa.
 • Age balance skincare 2s hudvård & spa.
 • Bonanza casino.
 • Kalk mot myror.
 • Béchamelsås.
 • Delta airlines baggage.
 • Pearl harbor today.
 • Ridläger södermanland.
 • Lappmes.
 • Petite cherie barnvagn recension.
 • Royal navy regiments.
 • Gardermoen oslo s.
 • Uc davis.
 • Pasta portion per person.
 • Måne tecknad.