Home

Kfo kollektivavtal personlig assistans 2022

Nytt avtal med Kommunal för personlig assistans

 1. Arbetsgivarföreningen KFO och Kommunal har kommit överens om ett nytt treårigt avtal rörande personlig assistans. Avtalet löper under perioden 1 september 2017 till 31 augusti 2020. Efter två år är avtalet uppsägningsbart. Avtalet i korthet. Lönerna höjs med: 535 kronor per månad (3,11 kronor per timme), från 1 september 2017
 2. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med KFO för området Personlig assistans.Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, höjda lägstalöner och höjda ersättningar. Avtalet löper från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020.
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO. I det nya avtalet blir det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistenter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad
 4. KOLLEKTIVAVTAL, Personlig assistans Giltighetstid: 2017-07-01-2020-06-30 2017-2020. 3 Innehållsförteckning personlig assistent avser att ta anställning, åtaga sig uppdrag eller bisyssla av mera omfattande slag, ska han därför först samråda med arbetsgivaren

1 För assistent, som enligt försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön om 80 % redan fr o m den första sjukfrånvarodagen, görs sjukavdrag enligt vad som gäller fr o m andra frånvarodagen i Kollektivavtal Personlig assistans 2017-2020 Author KFO - personlig assistans 2016 - 2017. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivar-föreningen KFO - avtalet personlig assistans, gällande löner och allmänna anställningsvillkor för din som arbetar som personlig assistent. Avtalet ger dig löneökningar i nivå med övrig

Kommunal har tecknat ett nytt treårigt kollektivavtal med KFO Personlig assistans. Det känns bra, vi har fått löneökningar i nivå med märket och jag är supernöjd med avtalsförbättringarna, säger Felix Finnveden, representant i Kommunals avtalsdelegation på området Avtalsområdet personlig assistans består av drygt 500 medlemmar med omkring 36 000 anställda. Här kan du följa nyheter och omvärldsbevakning du har nytta av i ditt jobb som arbetsgivare inom personlig assistans. Läs mer om branschorganisationen KFO personlig assistans Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal för personliga assistenter inom KFO. Avtalet ger löneökningar om 487 kronor, vilket är i nivå med resten av arbetsmarknaden, och villkorsförbättringar. Dessutom höjs lägstalönen med 3,2 procent till 18 389 kronor i månaden

Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivarföreningen KFO

Nytt kollektivavtal med KFO Personlig assistans Kommuna

Nyhetsrum för bransch personlig assistans

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och värderingsstyrda företag, KFO Kollektivavtal löner o allmänna avtal Folkrörelser 20171001-20200930 Ladda ner. KFO Hälsa KFO industri 2017 - 2020 Ladda ner. KFO. Välkommen till Handen Assistans. Handen Assistans är en utveckling av assistansbolaget Handen i Borås AB som funnits sedan 2002. Företaget består av många engagerade medarbetare som har lång och gedigen erfarenhet av personlig assistans. Vi har vårt huvudkontor i Kinna, Marks kommun, ett kontor i Trollhättan och ett mindre kontor i Borås

Kollektivavtal - Arbetsgivarföreningen KFO

A.G. var anställd hos bolaget som personlig assistent från och med april 2012. Hon var anställd för viss tid så länge uppdraget varar i enlighet med det kollektivavtal som bolaget var bundet av, kollektivavtalet Personlig assistans ingånget mellan Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och Svensk 7 september 2017 Vård­företagarna och Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal för 40 000 personliga assistenter Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september Under pausen hann vi ställa några snabba frågor till Birgitta Svensson, Assistans på Gotland

Nytt avtal för personliga assistenter inom KFO Kommuna

Arbetsgivarföreningen KFO » Den 1 jan 2021 blir vi Fremi

 1. Assistans på rätt sätt Kraft Assistans KFO/Kommunal . Das KOMMUNAL Magazin ist die Stimme aller 2100 österreichischen Gemeinden. Wir vernetzen, informieren und engagieren uns für die Interessen und Anliegen Ihrer Gemeinde ; 40/2017) bringt viele Neuerungen und Änderungen mit sich
 2. Bra Assistans i Örebro AB Box 61 701 41 Örebro info@bra-assistans.se 019 - 10 25 75 tel 019 - 10 25 76 fa
 3. Vi är en erfaren assistansanordnare som strävar efter att ge dig personlig assistans med hög kvalitet. KFO har den 28 juni 2013 träffat avtal med Kommunal om löner och allmänna anställningsvillkor för avtalsområdet personlig assistans för perioden 1 augusti 2013 - 31 augusti 2016
 4. AVTAL - Personlig assistans Arvika kommun (Bilaga 1) reviderad 2019-01-07 Du som enskild ska skriftligen på särskild blankett hos försäkringskassan begära att assistansersättningen ska betalas till kommunen eller till annan assistansanordnare
 5. Om du har kollektivavtal för personlig assistans. Om du har både HVO-avtal och kollektivavtal för personlig assistans, och därför redan rapporterar till Pensionsvalet, måste du skriva på det nya anslutningsavtalet till Pensionsvalet för HVO ändå. Det du egentligen skriver på är uppdaterade försäkringsvillkor till HVO-avtalet

Arbetsgivarföreningen KFO - Tjänsteföretag. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas VH assistans repliker till Försäkringskassans beslut. Dnr: 039616-2017, 7 juni 2017 Orosanmälan skolelev. Av Försäkringskassans beslut framgår inte på vilket sätt orosanmälan skulle beröra VH assistans. Vid bakgrundskontroll i kontakt med skolan, framkommer det att skolan inte heller har någon dokumentation som berör VH assistans Kraft Assistans AB är medlem i arbetsgivarorganisationen KFO och vi har tecknat kollektivavtal med kommunal. Alla medlemmar i KFO omfattas av branschanpassade kollektivavtal. KFO förhandlar och sluter ett 30-tal branschanpassade kollektivavtal, allt för att så långt det går anpassa avtalen efter våra medlemsföretags verksamhetsområden

Avtalsuppdateringar pågår - Arbetsgivarföreningen KFO

Vi riktar oss mot personer över 18 år som beviljats personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi är vana att arbeta med personer med olika funktionsvariationer, oavsett om de är fysiska eller psykiska, medfödda eller förvärvade kfo Nya avtal träder i kraft! Här hittar du kommentarer, personliga rådgivare som med utbild ningsinsatser, Avtalet ersätter Omställningsavtal 2004-01-01 och träder i kraft 2017-01-01. Detta avtal gäller tills vidare. Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om se Avtalsperioden 2017-2020. Avtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 mars 2020. Avtalet följer märket inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,5 procent avsätts till flexpension. Löneavtalet har löneutrymme om 2,2 % 1 april 2017, 2,0 % 1 april 2018 och 1,8 % 1 april 2019 Välkommen till Kraft Assistans AB, ett nära samarbete med dig.. Vi vill att din assistans ska vara trygg och flyta på i lugn och ro. Målsättningen med att starta Kraft Assistans är att kunna erbjuda den funktionsnedsatte kvalitativ personlig assistans med högsta delaktighet och full insyn samt att driva bolaget i enlighet med en stark etisk värdegrund, stor personlighet och flexibilitet AD 2017 nr 56. Ett bolag beslutade att det inte skulle finnas några tillsvidareanställningar för personliga assistenter hos bolaget. Bolaget erbjöd de arbetstagare som var tillsvidareanställda personliga assistenter i stället visstidsanställning hos bolaget i form av anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar, vilket de accepterade under protest Tvisten.

Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020. Avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret. Avtalsvärdet är i samma nivå som övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden 2017 Branschorganisationen KFO Personlig Assistans was live — attending Lunchseminarium om LSS-utredningen 615 views · November 10, 2017. 1:07. Under dagens branschkommittémöte träffade vi politiker och brukarrörelsen för att diskutera viktiga frågor inom assistansen

Video: Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal

Avtal med KFO för Samhall. Samhall AB är från och med 2019-01-01 medlem i Arbetsgivarföreningen KFO. Den tidigare arbetsgivarorganisationen Almega Samhallförbundet inom Almega upphör vid utgången av 2018. Överenskommelse har träffats med KFO om kollektivavtal för Samhall från 1 januari Personlig assistans. Eldsjälen Anastasia Georgiadou utses till Årets Grundare. När Anastasia Georgiadou grundade assistansbolaget Alminia år 1995 var målet att ge den i särklass tryggaste personliga assistansen. 25 år senare tar hon emot det hedrande priset 'Årets Grundare', och tilldelades Årsringarna i Guld av Founders Alliance Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som förhandlar och sluter branschanpassade kollektivavtal för ett trettiotal olika områden, till exempel kooperativa företag, ideella organisationer, civilsamhällets organisationer, folkrörelser, fristående skolor och förskolor, personlig assistans och hälsa, vård och övrig omsorg. De erbjuder medlemmarna professionell.

Nytt kollektivavtal med KFO - Fristående skolor, förskolor

Arbetsgivarföreningen KFO har förtroendet att företräda 4 200 medlemmar som tillsammans har närmare 135 000 anställda. KFO:s medlemmar utgör en kärna i svenskt närings- och samhällsliv. 1 platser Tillsvidare Heltid Kollektivavtal KFO Vi kommer att lägga stor vikt på personlig lämplighet vid rekrytering. Mer information ges vid en eventuell intervju. (Arbetslivsinstitutet - nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor) [03.05.2017 08:21 Lemon Personlig Assistans är knutet till KFO och har kollektivavtal. Varmt välkommen att kontakta oss! Kontakta oss. Behöver du hjälp att söka personlig assistent eller vill du byta assistansbolag? Ring 0730-207709 Om Lemon Personlig Assistans AB

Om Arbetsgivarföreningen KFO — Korta fakta om os

Branschorganisationen KFO Personlig Assistans. 8 november 2017 · Under dagens branschkommittémöte träffade vi politiker och brukarrörelsen för att diskutera viktiga frågor inom assistansen. I pausen hann vi fråga Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet,. A-Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans. Vi är alternativet för dig som vill bestämma över ditt eget liv men samtidigt ha en trygg och pålitlig partner vid din sida. A-Assistans har ca 500 personliga assistenter anställda runt om i landet. A-Assistans har anordnat personlig assistans åt nöjda kunder sedan 1994 Libra assistans har kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen KFO och fackförbundet Kommunal. Det reglerar lön och övriga spelregler. Du är försäkrad genom Libras kollektivavtal. I det finns en försäkring för sjukdom, arbetsskada, dödsfall, utlandstjänstgöring och föräldraledighet. Du har också tjänstepension via KAP, Kooperationens avtalspension

KFO: Förskolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor Visio

Kollektivavtal Personlig Assistans KFO-Kommunal. Vanliga frågor; Lediga Den 1 november 1995 bildades SkaraborgsAssistans ekonomisk förening av tre personer som blivit beviljade personlig assistans. De kände att de själva ville ta ansvar och få makt över sina egna liv och assistans utan kommunens inflytande. Kontaktinformation. Uppsägningstider kan variera mycket mellan olika anställningar, det som gäller i ditt fall är det som står i ditt kollektivavtal. Jag tror att det här du har hört om uppsägning just för personlig assistans kan vara kopplat till en regel i Lag om arbetstid m.m i husligt arbete Sedan 1994 är Larga en medelstor servicebyrå för personlig assistans. Vi har idag uppdragsgivare i Göteborg och närliggande kommuner. Vi är arbetsgivare för de personliga assistenter som arbetar hos våra uppdragsgivare. Larga är anslutet till KFO och har tecknat gällande kollektivavtal Glaucus Assistans har givetvis kollektivavtal med KFO och har tillstånd att bedriva personlig assistans och ledsagarservice från Inspektionen för vård och omsorg. Vision Den gemensamma erfarenhet vi har från arbete inom vård och omsorg sträcker sig till närmare 50 år

Fri Assistans är anslutna till KFO och deras kollektivavtal. Det innebär för dig som assistent att du har en rad olika försäkringar att tillgå som anställd hos oss. Förutom att du är försäkrad på arbetstid kan du t.ex. ansöka om 10 % extra sjuklönetillägg vid längre sjukskrivning eller 10 % extra i föräldratillägg inför föräldraledighet Personlig assistans med stor omsorg för både kund och personal. Specialister på Autism, Asperger, ADHD, funktionshinder. Har friskvård på Relaxen. LSS, Försäkringskassa, Assistanskoll, Älvsborgs Assistans

Anpassning har skett i kollektivavtalen digitalt. Avtalsperioden 2017 - 2020. Avtalet gäller från 1 juni 2017 till 31 maj 2020. Avtalet följer märket inom industrin om ett totalvärde om 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till flexpension. Löneavtalet har löneutrymme om 2,0 % 2017, 2,0 % 2018 och 2,1 % 2019 arbetsgivarföreningen kfo 12 civilsamhället 6 personlig assistans 6 kooperation 5 kollektivavtal 4 idéburen 4 ideellt arbete 3 kooperativ 3 tredje sektorn 2 detaljhandel 2 arbetsmiljö 2. Optimal Assistans är medlemmar i PARO - Branschorganisation för privata assistanssamordnare, Kollektivavtal med KFO-kommunal. Styrkt cv och minst 2 referenser erfordras. Lön Kollektivavtal KFO - Kommunal, individuell lönesättning, samt bra försäkringsskydd

Arbetsgivarföreningen KFO har cirka 4 000 medlemmar, varav de flesta är kooperativa eller idéburna organisationer och företag. Våra medlemmar, som tillsammans har cirka 95 000 anställda, finns inom ett stort antal branscher, bland annat handel, skola och förskola, vård och omsorg, personlig assistans, ideella föreningar samt folkrörelser Vi söker en personlig assistent till en 20-årig tjej. Hon bor i egen lägenhet i Alvik och har behov av assistans dygnet runt. Meriterande är om du tidigare arbetat med lågaffektivt bemötande och utåtagerande beteende samt har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du kommer att arbeta dubbelt med en annan assistent Lön Personlig assistent. 27 600 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Personlig assistent inom personliga assistenter. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2020: ~28 300 k

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) FAKTA: Assistans och upphandling Personlig assistans beviljas personer med betydande funktionsnedsättning, för att de med assistenternas hjälp ska kunna leva ett liv som andra med goda levnadsvillkor. När kommunen handlar upp en del av verksamheten så gör man det till ett fast pris, för närvarande 291 kronor per utförd timme assistans, i enlighet med myndigheternas beslutade schablon 24 okt, 2017 . Läs mer. Tobbes Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans. De skriver framför allt om de [] 2 jun, 2016 . Läs mer. Kollektivavtal; Vad är personlig assistans; Kontakta oss. Bra Assistans i Örebro AB Box 61 701 41 Örebro info@bra-assistans.se 019 - 10 25 75 te Tindras VD, Jonas Urkedal, sitter i styrelsen för KFOs branschorganisation för personlig assistans (KFO-PA) och deltar aktivt i övergripande frågor om personlig assistans, från assistansersättningen och rätten till personlig assistans till kollektivavtal och kompetent stöd till medlemsorganisationerna Nytt kollektivavtal från 2017-10-01 för personliga assistenter! Posted on oktober 9, 2017 by admin Efter långa diskussioner har nu ett nytt avtal tecknats av Kommunal gällande personliga assistenter, läs mer om det nya avtalet i länken nedan

Det här är hjärtat i den svenska modellen. Under den senaste veckan har Kommunal och förhandlingsdelegationen fått ta emot många fina hyllningsord för det viktiga avtal vi mot höga odds lyckades teckna i förra veckan kring personliga assistente KFO mottog VH Assistans skrivelser från Kommunal och har kontaktat företaget i hopp om att de ska följa kollektivavtalet. Ett förstadagsintyg kan krävas, men då skriftligen av en enskild individ och under särskilda omständigheter så som vid ovanligt hög sjukfrånvaro eller misstanke om fusk Assistanskolls löneräknare för KFO:s kollektivavtal med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap. Beräkning av ersättning för övertid/mertid stöds delvis Kraft Assistans AB är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och vi har kollektivavtal med kommunal samt tillstånd att bedriva personlig assistans från inspektionen för vård och omsorg IVO. För mer information: KFO. IV

Personlig assistans Bransch Personlig Assistans inom Vård­företagarna har funnits sedan 2006. I dag omfattas cirka 250 medlems­företag med ungefär 27 500 årsanställda Lönestatistik för Personlig assistent gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Socialt arbete, samt annan nyttig statistik

Personlig assistans; 7 september 2017 Kollektivavtal tecknat för 40 000 assistenter. Fackförbundet Kommunal sa idag upp kollektivavtalet för personliga assistenter med avsikt att inte teckna nytt avtal. Det skulle innebära att 40 000 personliga assistenter skulle stå utan avtal från och med den 15 september

Personlig assistans - Arbetsgivarföreningen KFO READ Avtalsyrkanden 2013Arbetsgivarföreningen KFO - Personlig assistans Bakgrund och förutsättningar för Kommunals avtalskravFörbundet har för avsikt att teckna centrala kollektivavtal som bidrar till att kollektivavtaletsställning på arbetsmarknaden stärks för att minska risken för lönekonkurrens, samt säkerställaen mer rättvis. Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg på ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Bra och tydlig kommunikation skapar goda förutsättningar för bra assistans. Vi hjälper dig med all samordning kring din assistans. Vi har kunder i hela Sverige. Vi har kollektivavtal med KFO Ett exempel är kollektivavtalet mellan arbetsgivarföreningen KFO, Kooperationens Förhandlingsorgan och fackförbundet Kommunal på området personlig assistans. En arbetsgivarförening arbetar med arbetsgivarens intressen och att stödja medlemmarna i sin arbetsgivarroll

Arbetsgivarföreningen KFO Bra Assistans i Örebro AB är anslutna till Arbetsgivarföreningen KFO som är Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Att KFO är en stabil arbetsgivarorganisation betyder trygghet för dig som medlem. Vi har inte bara framgångsrikt hjälpt svenska arbetsgivare sedan starten 1943 KFO Personlig assistans är namnet på den nya branschorganisationen som vi och andra värderingsstyrda anordnare är medlemmar i. Läs pressmeddelandet här:.. Personlig assistans har kommit att bli en av de mest upattade insatserna inom LSS. Tusentals människor får dagligen stöd av assistenter med att kunna utföra grundläggande behov Omnia Assistans är ansluten till kollektivavtal med Kommunal - KFO, vilket borgar för trygga anställningsvillkor, ordning och reda. Våra mest erfarna och duktiga assistenter ingår i vår vikariepool där varje medlem har mångårig erfarenhet av personlig assistans, är kunniga, flexibla och har lätt för att se var och hur hjälpen behövs

För att arbeta som personlig assistent måste du ha fyllt 18 år. Efter 67 års ålder kan du bara vara anställd per arbetad timme. När du fyller 75 år får du gärna arbeta men bara kortare perioder och enstaka pass. När du har fyllt 80 får du bara arbeta vid mycket särskilda tillfällen. Ska du arbeta hos en person som är under 18 år måste du lämna ett utdrag ur polisens. KFO är en arbetsgivarorganisation för verksamheter inom kooperation, civilsamhället, idéburen välfärd och samhällsnytta som förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal 0lika branscher. KFO har 4 000 medlemsföretag med ca 135 000 anställda. Enligt KFO är deras medlemmar mycket måna om att driva bra arbetsmiljöpolitik Vi söker en personlig assistent till vår dotter. Hon är en tonåring som ser glatt på livet, älskar bus och lek och (nästan!) alltid är på gott humör. Det mesta i livet är roligt enligt henne. En cykeltur blir ett äventyr där man hälsar på sniglar, kastar kottar och kanske leker kurragömma bakom ett träd KFO och PTK, KFO och Handels, KFO och FTF: KTPK: Kooperationens tjänstepension, komplettering: OMG: Oh, my god! Uttryck som förekommer vid insikter om ovanligt bra försäkringslösningar. LFU: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inklusive läkekostnadsförsäkring: Kollektivavtalad, hanteras av Folksam: PA: Personlig assistans. Det unika med personliga assistans hos Sensia är att vi alltid anpassar oss efter dig och aldrig tvärtom. Därför har vi lika många olika typer av personlig assistans som vi har kunder. Tack vare det har varje kund en personlig assistans som passar just dom efter deras önskemål

För första gången har Akademikerförbunden förhandlat och kommit överens om löner och övriga anställningsvillkor för medlemmar inom KFO området ideella organisationer. Den nya avtalsperioden gäller till och med 2013-04-30 Visa undersidor. Personlig assistans. Personlig assistans är ett verktyg för att kunna leva som andra och vara delaktig i samhället.Den personliga assistansen gör det också möjligt för alla barn att växa upp i sin familj.Behöver du assistansrådgivning? Kontakta en av våra erfarna rådgivare för råd och stöd Som personlig assistent arbetar du under Tystnadsplikt. Tystnadsplikten regleras enligt LSS och kollektivavtal. § 3 Allmänna förhållningsregler i Kollektivavtal KFO/Svenska kommunalarbetarföbundet . Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende Den 27 mars träffade KFO överenskommelse med Kommunal om att avtalen om allmänna anställningsvillkor och löneavtal prolongeras. Förhandlingarna fortsätter och återupptas den 1 oktober och därför förlängs nuvarande kollektivavtal till den 31 oktober 2020. Läs andra nyheter och artiklar om personlig assistans med mera

Mera Assistans erbjuder dig juridisk rådgivning samt all administration, utbildning och fortbildning för dig som brukare och för dina assistenter samt unika försäkringar. Som arbetsgivare tycker vi att det är viktigt med goda arbetsvillkor för de personliga assistenterna Myrberga Resurs är medlemmar i arbetsgivarorganistationen KFO och har kollektivavtal. Vi är ett mycket kvalitetsmedvetet assistansbolag som tillhandahåller personlig assistans till enbart denna kund. Bolaget arbetar aktivt med metoder inom verksamhetsutveckling och hälsofrämjande ledarskap Våra personliga assistenter är för oss ovärderliga då de inte enbart utgör våra brukares förlängda armar och ben utan även representerar vårt ansikte utåt. Vi är därför mycket måna om att våra assistenter skall ha en gynnsam löneutveckling och erbjudas möjlighet att genom utbildning utvecklas som personliga assistenter.Vi är anslutna till kollektivavtal via KFO med. Österlen Assistans hjälper även till med överklagan/eller söka flera timmar hos försäkringskassa och kommunen. KFO är vår arbetsgivarorganisation. Österlen Assistans följer det kollektivavtal som finns mellan KFO och Svenska Kommunalarbetarförbundet. Alla personliga assistenter är försäkrade genom KP

 • Vad är hemodialys.
 • Vakuole tierzelle.
 • Evighet karin boye.
 • Kedi film sf.
 • Dansakademin stockholm.
 • Verkehrsunfall burgkirchen.
 • Anpassarna körkort.
 • Roslagsloppet 2017 båt.
 • Resursfördelning till grundskolan – rektorers perspektiv.
 • Sf studios euphoria.
 • Gyroscope köp.
 • Vedspis förbud.
 • Oxen stjärntecken.
 • Sisters of mercy t shirt.
 • Störst viktnedgång.
 • Avlatsbrev so rummet.
 • Är näsan ett korsord.
 • Serstech nyemission.
 • Karta vägnummer västra götaland.
 • What gives most scrap rust.
 • Fragen zum buch winn dixie.
 • Stockholms gästabud öppettider.
 • The lego ninjago movie videogame.
 • Tau symbol.
 • Tecknad tv.
 • Vi i femman 2018 deltagare.
 • Sfi gratis material.
 • Flareon serebii.
 • Suezkriget.
 • Tinder match schreibt nicht.
 • Pvc plast.
 • Klarar ägg minusgrader.
 • C add list to list.
 • Mesh format.
 • Ebay kleinanzeigen winnenden.
 • Bokföringsprogram jämförelse.
 • Router login netgear 82.
 • Imogen sheeran john sheeran.
 • Var köper man broccoligroddar.
 • Psykolog stress göteborg.
 • Populära datorspel.