Home

Seko maskinföraravtalet 2022

LÖNEREVISION MASKINFÖRARAVTALET 2017-2020 LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR 1 JUNI 2017 - 31 MAJ 2020 YRKESKATEGORI Fördel-nings-tal MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m 2017-06-01 MÅNADSLÖN GRUNDLÖN Fr o m 2018-06-01 HÖJNING AV UTGÅENDE LÖN Månadslön HÖJNING LÖN Månadslön Kr/mån Kr/mån Kr/mån Maskinförare 27 370 27 955 585 662 Kranförare 27. Avtalsnytt Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2020. Ett helt nytt avtal kommer att tryckas och skickas ut de medlemsföretag som tillämpa Maskinföraravtalet 2017-2020 Maskinentreprenörerna/Seko Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017 Upplaga: 4 500 ex Foto omslag: Ryno Quantz omslag-mfa-2017.indd 2 2017-11-23 09:33:4 Maskinföraravtalet. Lyssna. Dela: Dela sidan på Facebook; Dela sidan på Twitter; Ladda ner kollektivavtalet som PDF: Maskinföraravtalet. Uppdaterad: 10 juli 2015. Postadress: Seko, Service- och kommunikationsfacket Box 1105 111 81 Stockholm. Besöksadress: Hagagatan 2 Stockholm. Kontakt: Tel: 08-791 41 00 E-post: seko@seko.s

Maskinföraravtalet - Sekos förbun

Maskinentreprenörerna - Maskinföraravtalet (MFA

 1. www.seko.se Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se maskinföraravtalet 2016-Supplement 2016 tillhörande 2017. Supplement 2016-2017 tillhörande Maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna/Seko Tryck hos Ljungbergs Tryckeri AB Upplaga: 4 000 ex. Supplement 2016.
 2. Avtalsnytt Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 . Anställningsavtal Maskinföraravtalet (pdf).
 3. eSeko Avtal Maskinförare 2017. Seko-företrädare om miljonvitet: Trafikverket har ingen Maskinentreprenörerna - Maskinföraravtalet (MFA) Fyll i huvudrubrik. Klart med treårigt byggavtal - Entreprenad. TORVAVTALET Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och.
 4. Seko Avtal 2017. G å. Striden om märket Maskinentreprenörerna - Maskinföraravtalet (MFA) Utbildning för timanställda i timlöneavtalet och delar ur april 2017 - Seko Västtåg. Hem | SekoVoA210. SEKO Klubb Mälartåg | Iura nostra defendere. Läs vidare. Seko Spårtrafik Avtal 2017
 5. A-kassan för Service och Kommunikation är till för dig som jobbar inom de branscher som fackförbundet Seko organiserar. Ansök om medlemskap redan idag. Du gör det direkt här på webbplatsen och signerar med e-legitimation

Seko håller fast vid kravet på 3,2 procents löneökningar när man nu lämnat över sina yrkanden på maskinföraravtalet. Detta trots att LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gick ut och pekade med hela handen på industrins överenskommelse om 2,2 procent Maskinföraravtalet! Seko och motparten Maskinentreprenörerna har tecknat ett treårigt avtal för maskinförare. Avtalet ligger i nivå med det tidigare fastställda märket för löneökningarna. Avtalet gäller för perioden 1/6 2017-31/5 202 Andra viktiga krav för Seko - förutom lönemodellen - är att få förbättringar för de som harolika former av otrygga anställningar, exempelvis allmän visstid. Arbetsgivarverket har en rad yrkanden om att ta bort förmåner, såsom fri läkarvård, och rätt att vara ledig vid flytt. MASKINFÖRARAVTALET Avtal löper ut 31 december 202 Det kan Seko inte acceptera och lägger därför ett varsel om en ny konflikt, nu för maskinföraravtalet, till onsdagen den 5 maj, klockan 05.00. Strejken inom maskinförarområdet kommer att omfatta omkring 1.000 Sekomedlemmar Avtalsnytt Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Överenskommelsen gäller. IT&Telekomföretagen har i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Telekom-sektorn erbjudit Seko ett avtal som 2017 t o m 31 mars 2020

Seko har växlat avtalskrav med Maskinentreprenörerna

Det nya maskinföraravtalet mellan Seko och Maskinentreprenörerna håller sig inom det så kallade märket, som sätts i industriavtalen, på 6,8 procent på tre år. Förutom löneökningarna så regleras också lönerna vid utlåning av arbetskraft och man har infört begränsningar när det gäller nattarbete 2017-2020 ENTREPRENADMASKINAVTALET. Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020 MASKINENTREPRENÖRERNA/BYGGNADS Tryckt hos Ljungbergs Tryckeri AB 2017 Ersätter utgåvan år 2013-2016 samt supplement 2016-2017 Upplaga: 5 000 ex Omslagsbild: Mostphotos. 1 ENTREPRENADMASKIN- AVTALET RIKSAVTA Seko väg och ban övertid Väg och ban - Sekos förbun . Inom avtalsområde Väg och ban finns tre centrala avtal: Väg och ban, Maskinföraravtalet och Järnvägsinfrastruktur. Om du arbetar på Trafikverket hittar du ditt avtal under Väg- och banavtalet är tecknat mellan Seko och Sveriges Byggindustrier (BI) Maskinföraravtalet 2007-2010 Kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och SEKO - Facket för Service och Kommunikation Facket för Service och Kommunikation Box 1105 111 81 Stockholm Tel 08-791 41 00 Fax 08-21 89 53 Besöksadress: Barnhusgatan 6 www.seko.s

Aktuella avtal - Sekos förbun

One site. Everything SECO SEKO - Facket för Service och Kommunikation - har träffat ett 37-månaders avtal för medlemmar som arbetar på företag som omfattas av Maskinföraravtalet. Uppgörelsen berör cirka 4 000 medlemmar. Avtalsuppgörelsen håller sig till det så kallade märket och ger en löneökning på 2 091 kronor under avtalsperioden Maskinföraravtalet 2017-2020, ME - Seko Maskinentreprenörerna och Seko har undertecknat ett nytt 3-årigt Maskinföraravtal. Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till 31 maj 2020. Ett helt nytt avtal kommer att tryckas och skickas ut de medlemsföretag som tillämpar Maskinföraravtalet Höjda ob för kriminalvårdare

Arbetsgivarverket och Seko, Service- och kommunikationsfacket, har slutit Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga området (RALS 2017-2020) m.fl. avtal Seko, Service- och kommunikationsfacket Organisationsfrågor Publicerad 2012-09-04 Uppdaterad 2017-05-0 Seko - Service- och kommunikationsfacket (oftast endast Seko) är ett fackförbund inom Landsorganisationen (LO) som organiserar omkring 71 000 medlemmar (2019) [1] inom de nio olika branscherna Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård samt Väg och ban (läs mer i avsnittet Bransche Seko: Dubbelseger för jämställdheten - strejk avblåst i telekom-branschen ons, maj 17, 2017 22:05 CET. Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har idag svarat ja till medlarnas slutbud i förhandlingarna på telekom-området. Därmed dras Sekos strejkvarsel tillbaka MASKINFÖRARAVTALET Cirkulär 2/2013 2013-04-18 Grönt cirkulär- distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO på Väg- och Banavtalets område 2013 Bilagor Bilaga 1, Telekom - nya regler för beredskap från den 1 november 2017 10 Mom. 3 Beredskap Avtalstext:.

Maskinentreprenörerna - Kollektivavtale

I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade märket. Märket består av tre delar, lönerna ökar med 6 procent fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 procent och sist men inte minst så finn SEKO Tunnelbanan representeras av klubbordföranden, SEKO:s kongress 2017, dag 1. 25 april, 2017 26 april, 2017 klubb111. Utan oss stannar Sverige - det är parollen för Sekos kongress, som inleds idag. Film, dans och inledningstal fokuserade på bredden i förbundets branscher

Maskinentreprenörerna - Sö

Seko har härmed återkallat sitt varsel om stridsåtgärder. Allmänna villkorsvtalet är på trettiosex månader och gäller fr.o.m. 1 maj 2017 t.o.m. 30 april 2020 och innebär en uppräkning av lönerna med 2,1 %, 1,9 % resp. 2,0 % respektive år - avtalsvärdet är 6,5 % under avtalsperioden och i nivå med andra träffade avtal på arbetsmarknaden Idag den 30 november 2017 har Seko och SJ genomfört tågtjänstförhandling för T18. Förhandlingen avslutades i enighet över de turlistor och gruppnycklar som presenterades. Turlistan som lades fram sträcker sig till 181209 och fridagsnyckeln till 190131. Turlistan är ritad helt Läs mer

Seko Avtal Maskinförare 2017

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2017 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på oktober månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2017 - 30 april 2018. Läs mer BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3 Inläggsdatum 2017-10-04; Lönerevisionen är nu avslutad. Se de nya lönerna för Seko-anslutna nedan. Avtalet undertecknades 170929 och lönerna gäller fr.o.m. 170501. De nya lönerna samt retroaktiv lön kommer på oktoberlönen. Tågvärd. P87 21 900 kronor (Under utbildningstid

Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals-området för en avtalsperiod som omfattar tiden fr.o.m. den 1 oktober 2017

Seko Avtal 2017 - enod

Årets löneförhandlingar är äntligen avslutade och Seko fick visst gehör för de tyngsta av våra krav, låglönesatsningen där de lägsta stegen i fordonsvård och lokalvård fick en större ökning än de 2.1% i löneutrymme som fastställts tidigare. Vi utjämnade även skillnaderna mellan Seko och ST:s avtal. Seko gick in i förhandlingarna med kravet att äve At SEKO Logistics we have now shifted our COVID-19 advisories to a more global view in response to the spread of the global pandemic. As China returns to normal operations, you will see more focus on other areas of the world, in particular South Korea, Italy, the United States, Israel and other countries and regions as developments unfold and as we include what the impacts are to global cargo.

A-kassan för Service och Kommunikation - Sekos akass

Seko har idag varslat Almega Tjänsteförbunden om strejk på Järnvägsinfrastrukturavtalet. Om den bryter ut skulle strejken kunna få stora konsekvenser för många tågresenärer, då driftsstörningar inom järnvägen inte skulle kunna åtgärdas Avtalet gäller för tiden 2017-06-01-2020-05-31. Ladda ned och läs överenskommelsen med Seko och Installatörsföretagen om det nya karensavdraget och vad som gäller på Larm- och Säkerhetsteknikavtalet. Överenskommelsen gäller från och med 2019-01-01 Här hittar du alla kollektivavtal inom Byggnads. I ditt kollektivavtal hittar du allt som rör din anställning, lön, semester med mera Arbetstagarsidan: Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016-2017) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals-området för en avtalsperiod som omfattar tiden fr.o.m. den 1 oktober 2016 t.o.m

Seko kräver 3,2 procent för maskinförare - Sekotidninge

Petit Seko a été invité à se produire au Palais de la Culture de Bamako (Mali), le samedi 22 juillet, par les Journées Théâtrales Guimba National 2017, dans le cadre de sa 3ème édition. Seko anser att Almega är en extra bråkig motpart: Detta blir det 11:e strejkvarslet på ett Almega-område under 2017 Giltighetstiden för det nu gällande avtalet är mellan 1 maj 2017 till 30 april 2020. Avtal för bemanningsföretag 2017-05-01 - 2020-04-30 (pdf). Tillfällig verksamhet. Om du har frågor rörande försäkringar för företag med tillfällig verksamhet i Sverige kontakta Fora, tel 08-787 40 10

Hem SekoVoA21

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-29 Seko varslar om strejk för järnvägsarbetare. Sedan tidigare har Seko varslat om strejk för personal som arbetar på tågen. Det nya varslet rör järnvägsinfrastruktur. Avtalet omfattar banarbetare, eltekniker, signaltekniker och spårsvetsare. Fackförbundet vill ha regler för in- och uthyrning av personal medan motparten Almega vill kunna dumpa lön..

Seco has a full range of drilling products, including solid carbide drills, exchangeable tip drills and indexable insert drills.This wide portfolio of products provides solutions for all applications and workpiece materials across all industry segments, including automotive, energy, medical and more Avtal som gäller 1 juni 2017 - 31 maj 2020. Ur uppgörelsen: Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor bildas per den 1 juni 2019. Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019

Seko: Våra krav ligger fast i löne­förhandlingarna

infostaben 7 april, 2017 7 april, 2017. Seko Stockholms tillförordnade ordförande Gunnar Westin inledde dagen med att berätta lite om styrelsens arbete det gångna året. Det har varit mycket aktivitet i Seko Stockholm vilket såklart är roligt Seko anser, liksom övriga LO-förbund, att märket i årets avtalsrörelse innebär avtal värda 6,5 procent på tre år, plus en låglönesatsning. Det innebär att arbetsgivarna ska betala extra till lönepotterna för alla som tjänar under 24 000 kronor i heltidslön, och att det alltså ska vara utöver avtalens värde på 6,5 procent

Fastighets och Seko går nu vidare från förstudie till utredning om att bilda ett gemensamt förbund. -Vi är positivt inställda till ett fördjupat samarbete och sammanslagning, säger fackförbundens ordföranden Magnus Pettersson och Valle Karlsson Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

17 november, 2017 SEKO Pågatåg. Många undrar säkert vad som händer med de nya turerna och scheman. De har nu kommit ut i utlägget men det betyder inte att det är så det kommer att se ut. Arriva har gått händelserna i förväg och börjat planera med turer som inte är godkända av oss Seko har varslat om konfliktåtgärder som träder i kraft kl 14.00 fredagen den 12 maj. När varslade konfliktåtgärder träder i kraft gäller följande för Sekos medlemmar på SJ AB. En arbetsmarknadskonflikt av den typ som Seko varslat om är inte att likställa med frivillighet. Seko förväntar sig att alla medlemmar ställer upp och respekterar det varsel som lagts. På SJ AB är. Postat den 31 mars, 2017 av admin. Igår den 30 mars höll Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt årliga årsmöte tillsammans med representantskapet. Vid årsmötet valdes Stefan Zetterlund till ny ordförande i styrelsen Löner 2019 Löneförhandlingarna har dragit ut en del på tiden men är nu avslutade. Lönerna för våra yrkesgrupper räknas upp med 2 % enligt det centrala avtalet. Samtliga fasta och rörliga tillägg även dess upp med 2 %. MTR har accepterat Seko Pendelklubbens krav att höja ersättningen för läkarbesök för stationsvärdar från 95 kr til

Kallelse årsmöte Torsdag 23 mars 2017 kl 16.00 plats: Nybohovs festlokal (T) Liljeholmen. Nybohovsbacken 50, man åker Nybohovhissen från Liljeholmen På dagordningen bl a: Formalia Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Styrelsens ansvarsfrihet Nomineringar till vakanta platser Klubbuppdrag 2 st ersättare revisor ett år Sektion Grön 1 st Valberedning ett. Seko Lok Pendeln har nu förhandlat löner och tillägg för 2017 med arbetsgivaren. Vi hade förutom justering av löner flera andra yrkanden som vi publicerat tidigare på hemsidan. Nu är vi färdiga med lönerna och är eniga om att fortsätta diskussionen om övriga yrkanden efter semestern den 14/8 när ordinarie MBL-träffar kommer igång igen AVTALSRÖRELSEN 2017 Viktigaste datumen under årets avtalsrörelse för alla fackföreningar inom LO, däribland Seko. Seko utnyttjar sjöpanträtten och stämmer ägaren till M/S Birger Jarl där de anställda förlorade jobben när verksamheten lades ner, Publicerad. 22 juni, 2017. Leif-Ivan Karlsson Bild: TV3. Fartyget, som används för restaurang- och nöjesverksamhet, ägs av miljardären och dokusåpakändisen Leif-Ivan Karlsson

Seko varslar om strejk för maskinförare - Sekotidninge

Seko vill föra in en begränsning som innebär att anställningar inte får vara kortare än tio dagar. - Det kan vara anställningar på en dag, säger Björn-Inge Björnberg om nuläget. Han uppger att medlemmar går miste om rätten till a-kassa på grund av de korta anställningarna Seko Lok har även en medlemstidning, STHLM LOK, som är känd för många. Det nya är att den även publiceras digitalt på deras blogg vilket gör att den kan få större spridning. Senaste numret, nr 3/2017, hittar ni på bloggen, eller direkt genom att klicka här

Seko avtal 2017 - välkommen till sekos sidor om avtal 2016

Nytt avtal för maskinförare - Sekotidninge

Förhandlingsläget mellan SEKO och MTR 2017-04-11 Här kommer en redovisning angående en del av förhandlingarna mellan SEKO och MTR. Vi vill informera om att förhandlingsgruppen fortsätter vara belastad med många förhandlingar denna period. Utöver de många ärenden som finns, är två av våra förhandlare ä Start / Nyheter / 2017 / Uttalande från Seko sjöfolks årsmöte i Göteborg den 16 mars 2017 Uttalande från Seko sjöfolks årsmöte i Göteborg den 16 mars 2017 1988 inrättade Norge ett Norskt Internationellt Skeppsregister (NIS) och hela fartygsflottan i fjärrfart registrerades i stort sett över en natt i NIS LÖNERÖRELSEN 2017 Häromveckan blev alla parter överens om ett nytt centralt avtal för Spårtrafik vilket betyder att vi nu kan starta löneförhandlingarna på Green Cargo. Dock är det mer realistiskt.. Seko varslar om strejk på telekom-området. - Det är absurt att en arbetsgivarorganisation år 2017 medvetet hindrar kvinnornas rättmätiga krav på att närma sig männens löner, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko i ett pressmeddelande 2017-05-03 14:26. STOCKHOLM (Direkt) Fackförbundet Seko har varslat Almega och Spårtrafikbranschen om strejk. Det framgår av ett pressmeddelande. Vi har en motpart som vägrar ge våra medlemmar samma löneökningar som alla andra fått på arbetsmarknaden,.

 • Freie presse annaberg babygalerie.
 • Iphone x pricerunner.
 • Köpa döda möss.
 • Unifaun frakt.
 • Charles darwin studier.
 • Öppet arkiv aprilskämt.
 • Prüfungsamt tu bs winfo.
 • Planetarium im lwl museum für naturkunde münster münster.
 • Kündigung haftpflichtversicherung vorlage word.
 • Nancy kerrigan film.
 • Vorfreude schüren.
 • Thirteen movie dreamfilm.
 • Musculus soleus.
 • Vad är ett klansamhälle.
 • Kim wall ingrid wall.
 • Uniflex jourtelefon.
 • Möbeldesign tibro.
 • Målade änglatavlor.
 • Viafree studio paradise.
 • Skånetrafiken mina sidor.
 • Xml schema type.
 • A christmas carol summary.
 • Gatubelysning solcell.
 • Varför behövs ledare.
 • Pollenallergi öron.
 • Delta airlines baggage.
 • Challenger league of legends eune.
 • Tandställning byta gummiband.
 • Windows 10 education n.
 • Lediga jobb åbo.
 • How to take off the new snapchat update.
 • Türkisch chat almanya.
 • Perenna stockrosor.
 • Vad är smärta.
 • Arduino leonardo schematic pdf.
 • Punkt symbol word.
 • Livemusik in wismar.
 • Tysklands bidrag eurovision 2018.
 • Jugendarbeit wuppertal.
 • Challenger league of legends eune.
 • Kallas betlehemsstjärna.