Home

Holländska kolonier i afrika

Afrikas avkolonisering - Wikipedi

 1. Afrikas avkolonisering följde på andra världskriget då de koloniserade folken propagerade för självständighet och de koloniala men även Tyskland, Spanien, Italien, Belgien och Portugal hade kolonier i Afrika. Denna kolonialism och imperialism ledde till bestående men för Afrika, med förlust av naturresurser som guld.
 2. Tyskland in i jakten på kolonier. Det som hände under första halvan av 1880-talet var dels att Afrika blev en bricka i det europeiska storpolitiska spelet, dels att aktörer som tidigare inte kunde eller ville skaffa sig kolonier nu försökte kapa åt sig en del av den afrikanska kakan
 3. Presentation Afrikas historia För att förstå vad som händer i Afrika i slutet av 1800-talet behöver vi gå tillbaka till vad som hände i Europa i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Storbritannien, Frankrike och Tyskland hade industrialiserats och det hade vuxit fram många rika fabriksägare som hade fått stor makt i samhället
 4. Till Afrikas kuster anlände till en början främst portugiser, holländska och franska ostindiska kompanierna att konkurrera med portugiserna. Under 1600- och 1700-talen skaffade sig allt fler europeiska stormakter kolonier i Asien, intensifierades de europeiska stormakternas jakt på kolonier runt om i världen (främst i Afrika)
 5. ) där historieläraren Joakim Wendell berättar om Afrikas frigörelse från kolonialt herravälde efter 1945

Den holländska revolten. Holländska kolonier upprättades också i Amerika, i Sydafrika och på Indonesien. Det finns det säkert, men jag vet inte riktigt var. UNESCO's General History of Africa kan kanske ta upp det - finns fri på nätet numera. Svara Kolonier Huggsexan om Afrika. 10 minuter Huggsexan om Afrika. Kolonier Glua lejon åt upp mer än 100 personer . 11 minuter Glua lejon åt upp mer än 100 personer . Ladda fler Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge Ansvarig utgivare: Anna Rading Ploman Nederländska handelsstationer och kolonier. Den nederländska stormaktstiden, även kallad Hollands guldålder, är en epok i Nederländernas historia som inträffade under 1600-talet. Landet var då ett av de mest framgångsrika handelsländerna i världen och koloniserade stora delar av Sydostasien och södra Indien I Afrika kunde det handla om brutal utsugning, även om västerlänningar också förde med sig teknik, verktyg, mediciner och annat samt byggde infrastruktur, järnvägar, hamnar m.m. Värst var det i Kongo, där Leopold II använde landet som ett arbetsläger för att skörda gummi

Kapplöpningen om Afrika varldenshistoria

 1. Portugisiska kolonier i afrika. Portugals kolonialkrig (portugisiska: Guerra Colonial Portuguesa), även Portugisiska kolonialkriget, var de krig som Portugals militär utkämpade under 1960-talet och det tidiga 1970-talet mot nationalistiska rörelser i portugisiska afrikanska besittningar.Konflikterna utkämpades mellan 1961 och 1975 I slutningen af 1800-tallet var målet for portugiserne at.
 2. De flesta kolonier erövrades militärt, och ofta tvingades motspänstiga afrikanska ledare i exil, så att kolonialmakten kunde tillsätta lokala ledare lojala mot kolonialmakten. Afrika under kolonialt styre, 1914. Folket distanserades från staten
 3. a-slottet och såldes till amerikanerna och européerna
 4. AFRIKAS UPPDELNING The Great Gullberg kom att förändra allting. En tävlan, olikt något annat som man tidigare oskådat inom världshistorien, om kolonier bröt ut mellan de europeiska denna koloni. Under den tid som kolonin hade varit under Holländskt besittning hade stora mängder invandrare flyttat till landet.
 5. För det holländska ostindiska kompaniets räkning skulle han anlägga en handelsstation, där fartyg på väg mot Indien kunde proviantera med bland annat kött, När krig mellan boer och britter bröt ut i södra Afrika bestämde sig drygt 100 skandinaviska emigranter för att delta i kampen
 6. Brittiska koloniseringen av Amerika inleddes under det sena 1500-talet. Kolonier etablerades i Nord-, Central-och Sydamerika, samt i Karibien.Ett protektorat etablerades också på Hawaii.Britterna tillhörde de viktigaste kolonisatörerna av Amerika, och deras amerikanska imperium kom att utmana till och med de spanska kolonierna i utbredning
 7. Imperialismen fick genomslag huvudsakligen i Afrika och i Asien, men den tog sig lite olika uttryck i respektive världsdel. Erövringen av Afrika. Européerna hade sedan gammalt upprättat handelsstationer längs Afrikas kust, men alla större erövringsförsök hade, med några undantag, misslyckats

Landet utvecklades till en handels- och sjöfartsnation med kolonier i Sydostasien, Västindien och Afrika. Under de två världskrigen förklarade sig Nederländerna neutralt men ockuperades av Nazityskland 1940. Området under forntiden och antike Europeiska koloniseringen av Amerika inleddes med Christofer Columbus första resa över Atlanten 1492. Columbus sökte med fartyget Santa Maria tillsammans med två andra fartyg sjövägen till Indien.Man kände till landvägen, och visste att det fanns hav utanför Indien, men man visste inte hur man kom dit sjöledes

Under 1800-talet grundade britterna många kolonier i Afrika. Bilden är en karikatyr som föreställer den brittiske kolonialpolitikern och premiärministern Cecil Rhodes, vars mål var att skapa ett brittiskt territorium från Kapstaden till Kairo, som skulle bindas samman med järnväg och telegraf Södra Afrika Den koloni holländarna grundat på 1600-talet erövrades 1814 av Storbritannien. Det hade invandrat en mängd holländare till Kapkolonin under det holländska styret, boer kallade de sig. Till dessa hörde även invandrande tyskar och fransmän. Under Napoleonkrigen, år 1814, erövrade britterna Kapkolonin Så styr Frankrike över Afrika. Av: Olle Svenning. Publicerad: 02 februari 2013 kl. 06.00. Landet har full koll på sina forna kolonier. Franska soldater patrullerar i södra Mali

Kolonisering: Upptäckten av Amerika förändrade världen Världen förändrades för alltid, när Amerigo Vespucci år 1503 slog fast att kollegan Columbus inte upptäckt sjövägen till Indien, utan en helt ny kontinent I kolonier som präglades av vita emigranter utvecklades ett inre självstyre under kronan - kolonierna blev så kallade dominier. Hit hörde Kanada (1867), Australien (1901), Nya Zeeland (1907) och Sydafrika (1910). I stora delar av Afrika och Indien fick de inhemska furstarna sitta kvar under brittiskt välde Det første franske koloniimperium. Allerede ved en række ekspeditioner ved Giovanni da Verrazano og Jacques Cartier i begyndelsen af det 16. århundrede såvel som en række togter ved franske skibe og fiskere til de store fiskerbanker ved Newfoundland lagdes grunden til Frankrig første kolonier. Disse tiltag blev imidlertid modarbejdet dels af Spanien, som søgte at holde andre lande ude. The game Afrika: länder is available in the following languages: Seterra finns även som app för Android, iPhone och iPad! I appen kan du följa dina egna framsteg via topplistorna, du kan spela utan internetförbindelse och du slipper se reklam! (Androidversionen finns både i en. Vilka länder i Afrika har aldrig varit koloniserade? Under många år stod etiopierna emot det italienska inflytandet, men år 1936 var det slut med friheten. Historikerna tvistar emellertid än i dag om huruvida det rörde sig om en kolonisering eller en ockupation

Vilka länder hade kolonier i Kanada? Det har varit tre nationer som hade kolonier i Kanada. England, Frankrike och Ryssland hade kolonier i området i den 17: e till 1800-talet. Vad gjorde europeiska nationer söka kolonier i Afrika? Jag är ganska säker på att du menade Varför istället för vad För första gången i Afrikas postkoloniala historia, söker nu medborgare från en före detta kolonialmakt förbättrade levnadsvillkor i före detta kolonier. Under ett par års tid har nästan 125 000 portugiser flyttat till Angola, och nu ökar även antalet immigranter till Moçambique. 1975 blev båda länderna självständiga efter 400 år (Angola) respektive nära 500 år.

Imperialismen Afrika - Ugand

Kolonisation och kolonialism Historia SO-rumme

 1. Tack för oss! Vad hände sen? Sent 1800-tal till 1919/1920 Tog slut med första världskriget och Versaillesfreden Tanzania - självständigt 1961 (fria från Tyskland 1919, efter världskriget, de fick hjälp av nationernas förbund) - efter WWI tog britterna över området Kamerun, Togo
 2. Afrika är jordens näst största kontinent (efter Eurasien) och även jordens näst största världsdel efter Asien, både vad gäller areal och folkmängd.Med världsdelens öar inräknade mäter Afrika 30 244 050 km², vilket motsvarar 20,3 % av jordens landmassa eller cirka 6 % av jordens totala area
 3. Många menade på fullt allvar att de vita borde påskynda processen genom folkmord, vilket också genomfördes i flera kolonier. Rovdrift på Afrika. Kongoakten lade en slags legal grund för europeiska makter att på ett organiserat sätt kolonisera Afrika och därmed skrevs också en av historiens allra mörkaste kapitel
 4. Kolonier och handelsstationer etablerades över hela världen. Under 1600-talet blev landet världens ledande handelsmakt och behärskade stora delar av den europeiska handeln men även den nya handeln med kolonier i framför allt Afrika och Asien. Nederländerna skaffade sig besittningar i Afrika, Sydostasien och Västindien
 5. Danske kolonier i Afrika Mathilde H Nielsen. Loading... Unsubscribe from Mathilde H Nielsen? Come explore...Africa with Lonely Planet Kids - Duration: 1:03

Afrika var en världsdel i turbulens under kalla kriget. När kalla kriget inleddes var de flesta länder i Afrika fortfarande kolonier. När kalla kriget avslutades hade i princip alla före detta kolonier blivit självständiga nationer Finns det några kolonier än idag, till exempel om det finns en koloni som tillhör England (eller liknande) fast ligger någonstans på en udde i Sydamerika? Och om det finns, kan man som EU-medborgare resa dit utan visum för att arbeta och liknande Tyskland förlorar sina kolonier - Belgien tar över Tyskland hade stora planer för exploatering av sina kolonier i Afrika, men så kom första världskriget och Tyskland stod som den store förloraren. I freden i Versailles 1919 förlorade Tyskland alla sina kolonier

Kolonial frigörelse Historia SO-rumme

Nederländerna som stormakt historia12

Afrika var det område utanför Europa som drabbades av flest strider, mycket beroende på att nästan hela Afrika var uppdelat i kolonier som ägdes av olika Europeiska länder vid krigsutbrottet. Tyskland hade Tyska Västafrika (numera Togo och Kamerun), Tyska Sydvästafrika (numera Namibia) och Tyska Östafrika (numera Burundi, Rwanda och merparten av Tanzania) Tidligere britiske kolonier i Afrika er bedst til videnskab. Kilde: eurekalert.org. 20 marts 2014. Andre skriver. KORT NYT FRA DANMARK: Afrikanske lande, som tidligere var britiske kolonier, har en stærkere økonomi og bedre forskning end lande, der har været styret af andre kolonimagter - herunder Frankrig Det finns 6 kvarvarande brittisk kolonier (översjöiska territorier) i Västindien.Tre av dem lever främst på att vara skatteparadis. Det är Bermuda, British Virgin Islands (BVI) och Cayman Islands.Bermuda har en yta på totalt 53 kvadratkilometer och har en befolkning på cirka 64 000, BVI är 153 km 2 stort med en befolkning på cirka 29 000 och Cayman Islands har en befolkning på. De tyska kolonierna kom att utgöra en liten och kortvarig del av Europas kolonialvälden. Det tyska riket bildades 1871, och tyske rikskanslern, Otto von Bismarck, prioriterade rikets europeiska konsolidering.Först under 1880- och 90-talen förvärvades ett antal kolonier i Afrika och Stilla havet, och då var ett viktigare skäl att det var populärt hos den tyska väljarkåren snarare än.

Kolonier varldenshistoria

 1. For alternative betydninger, se Afrika (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Afrika)Afrika er den næststørste verdensdel med et areal på 30,3 millioner km²; det er 20% af landmasserne på Jorden. Afrika er 8000 km fra nord til syd med ækvator omtrent på midten og med hav hele vejen rundt bortset fra ved Suez-kanalen i Egypten. Klimaet er tropisk omkring ækvator, og.
 2. De svenska kolonierna i Afrika och Central- och Nordamerika var sammanlagt fyra till antalet mellan åren 1638 och 1878.De två första kolonierna, Nya Sverige och Svenska Guldkusten bedrevs som privata kompanier med kungligt privilegiebrev. Kolonierna tillkom i en tid av ökad betydelse för långdistanshandeln, se Triangelhandeln.. Den svenska statsledningen med Axel Oxenstierna i spetsen.
 3. Europeiska kolonier i Afrika på 1800-talet | Sammanfattning. En sammanfattning av den Europeiska kolonialiseringen av Afrika. Sammanfattningen innehåller en genomgång av de Europeiska kolonier som uppstod mot slutet av 1800-talet och utgår från frågeställningarna: Vilka länder skapade man kolonier i
 4. som är Afrikas och därmed hela den Gamla Världens längst framskjutna utpost åt väster. Dakar har alltså en nyckelposition vid Atlantens smalaste del och har också blivit brofästet för flygtrafiken Europa-Sydamerika. Enligt traditionen upptäcktes Gröna 376 Frankrike och dess afrikanska kolonier
 5. Den danska kolonin i Afrika. Facebook Twitter E-post. Stäng. D et har uppmärksammats en hel del att Sverige på 1600-talet hade en koloni i nuvarande Ghana, och att våra förfäder bland annat handlade med slavar. Men hade inte Danmark en ännu större, och betydligt mer långlivad, afrikansk koloni

Nederländska stormaktstiden - Wikipedi

Video: Så koloniserades Afrika - Jurist Richard Langée

Dessa kolonier var belägna i Nordamerika, Afrika och Asien.. De två första - Nya Sverige och Cabo Corso - bedrevs av kompanier med kungligt sanktionerat monopol, det vill säga privata företag med så kallade privilegiebrev I Holland bor der derfor mange mennesker, som har en anden etnisk baggrund Vid etablerandet av dessa kolonier sammanföll Det holländska intresset för företaget svalnade dock efter några år Nya Sverige hade under de första. Sverige Även Sverige har haft kolonier. Ett försök att etablera sig som kolonialmakt var införlivandet av Nya Sverige vid Delawarefloden (1638-1655),. dre attraktiva kolonier i Afrika, Kolonialisme er et lands erobring af og besiddelse af landområder uden for sit eget territoriums grænser. Formålet vil ofte være at opnå politiske eller økonomiske fordele for moderlandet. Hermed bliver kolonialisme tæt forbundet med imperialisme. Det afgørende er dog det formelle herredømme, mens spørgsmålet om en evt. økonomisk udbytning er sekundært Italienska kolonier upprättades i Afrika i Libyen, Eritrea och Italienska Somaliland. 1936 erövrades Abessinien i Abessinienkriget och de östafrikanska områdena slogs ihop till Italienska östafrika. 1939 annekterades även Albanien. Alla kolonier utom Italienska Somaliland blev självständiga i samband med andra världskrigets slut

Under 1500-talet gjorde England de första försöken att i konkurrens med spanjorer, portugiser och holländare upprätta kolonier på andra sidan haven. Denna starkt merkantilistiskt influerade politik fortsatte oavbrutet under 1600-talet. År 1670 hade engelsmännen upprättat kolonier i Nordamerika och på öar i Karibiska havet samt etablerat handelsutposter i Asien och Afrika Först efter Tysklands enande 1871 beslöt järnkansler Bismarck att också Tyska riket skulle ge sig in i den europeiska kapplöpningen om Afrika. Fyra tyska kolonier uppstod: Togo, Kamerun. Sydafrika är det land i Afrika som har den största elförbrukningen. Detta trots att endast 70 procent av befolkningen har (20 av 140 ord) Författare: Tor Sellström; Industri. Sydafrika har en bred industriell bas, baserad på bl.a. landets rika naturresurser. Liksom ekonomin i övrigt kännetecknas den sydafrikanska industrin av (21 av 146. Köp online Franska ko.. (423097770) Frimärken från Frankrike inkl kolonier • Avslutad 25 okt 19:46. Skick: Begagnad Utropspris 9 kr Auktion • Tradera.co

Portugisiska kolonier i afrika portugisiska imperiet

Kolonier i afrika. Danmarks kolonier. De danske kolonier. Kolonier i danmark. Danske kolonier i indien. Danske kolonier. Holland kolonier. Englands kolonier. England kolonier. Hollands kolonier. Hollandske kolonier. Holländska kolonier. Kolonier. Engelske kolonier i afrika. De 13 kolonier. Bloggen. Lektiehjælp fra Australien. Min første. Det Britiske Imperium er de kolonier og områder, der var under Storbritanniens herredømme fra midten af 1500-t. og frem til den gradvise afvikling af imperiet efter 2. Verdenskrig. Det Britiske Imperium var større end nogen anden europæisk imperiedannelse og omfattede i 1920 ca. en fjerdedel af jordklodens landmasse og befolkning. Inden for imperiet kunne man skelne mellem.

Afrika under kolonialt styre, ca 1880-1950 historia12

dighet över Afrika. meN KOLONIALmAKTeRNA hAde Nu andra styrmedel för att utvinna rikedomar från sina tidigare kolonier och självstän-digheten blev oftast ytligt politisk. De afrikanska länderna var sköra stater efter koloniala gränsdragningar och styrelse. Sam-hällsutvecklingen i Afrika hade blivit beskuren och gravt defor Sweden possessed five colonies, four of which were short lived. The colonies spanned three continents: Africa, Asia and North America. Swedish overseas colonies. Svenska kolonier . 1638-1663 1733 1784-1878: Flag. Coat of arms Däggdjurslivet i Tanzania och Kenya är mycket rikt. Djurarterna är många, liksom antalet individer. På en normal safari har du chans att se 30-40 slags större däggdjur, bland dem lejon, elefanter, flodhästar, giraffer, olika slags antiloper, gaseller, geparder, bufflar, vårtsvin och apor Vruow-Maria, holländskt skepp som sjönk i Östersjön på väg till Ryssland. När kung Karl X Gustav erövrade Danmark 1658 var det bland annat med hjälp av den holländska flottan som motståndarna fick den svenska kungen att ge upp tanken på att ta över all mark på båda sidorna om Öresund

Afrika är fortfarande världens rikaste kontinent när det gäller naturrikedomar, men människorna är de fattigaste i världen. Så intresset för Afrikas rikedomar har knappast försvunnit. Faktum är ju att stormakter och storbolag fortfarande blandar sig i ländernas affärer, och har gjort det ända sedan kolonialismen officiellt försvann Afrikas gränser har genom åren varit en källa till många konflikter. Text+aktivitet om Afrikas gränser för årskurs 7,8,9 Stora delar av Afrika var europeiska kolonier i början av 1900-talet. Så här såg Afrikas karta ut 1913

Tidigare holländska kolonier - Världsfakta - 202

Svenska kolonier i Afrika och Västindien skickad 11 apr. 2016 07:25 av Magnus Erward Afrika Cabo Corso kallades den afrikanska koloni som Sverige en gång hade i Västafrika, vid nuvarande Ghana. Det var under åren 1650-63, dvs en period på bara 13 år. Det var en tid av expanderande. Varför ville europeiska nationer kolonier i Afrika? Många anledningar!Viktiga resurser (ädelstenar, metaller, elfenben, etc)god jordbrukarsed markSprida kristendomenAtt försöka kontrollera mer mark än andra nationerslutet slaveri (slaveriet hade länge avskaffats i Europa, men det fortfarande fanns i År 1950 var bara fyra av Afrikas länder självständiga. Resten var kolonier som styrdes av europeiska stater. Men afrikanerna krävde frihet, och 25 år senare bestod Afrika av 40 självständiga länder. Processen kallas avkoloniseringen Man hade sedan efter knappa 30 år koloniserat nästan hela Afrika, det var ett gammalt kejsardöme som stått emot, det var Etiopien. Detta gav stora konsekvenser på det afrikanska folket. Man hade tidigare bott i frid och haft sina egna land utstakat, men nu när stormakterna kom så delade man bara världsdelen i kolonier och brydde sig inte om de stammar och religioner som fanns där Köp online GAMLA FRANSKA KOLONIER. (355916247) Frimärken från Frankrike inkl kolonier • Avslutad 28 jul 13:26. Skick: Begagnad Pris 25 kr • Tradera.co

Afrikas uppdelning / the partition of Afric

Vinsterna var inte heller lysande; totalt beräknas kompaniet ha fraktat ut från Afrika cirka 180 Kg guld och cirka 6 ton elfenbetar och socker per år till ett årligt värde av 77.000 - 90.000 holländska gulden. Svenska Guvenörer i Cabo Cors Afrika • 1871 reste journalisten Henry Stanley i Afrika och rapporterade därifrån. • Industriländerna delade Afrika mellan sig, 1914 var Liberia och Etiopien (Abessinien) de enda fria staterna. • Boerkriget: Holländska invandrare (boerna) kom till Sydafrika på 1600-talet, på 1800-talet kommer britterna och det blir krig I år har det gått 50 år sedan avkoloniseringen av fjorton franska kolonier i Väst- och Centralafrika. Trots den långa tidsrymd som gått sedan självständigheten har Frankrike mer än andra kolonialmakter behållit ett starkt inflytande över sina forna kolonier i Afrika

Sydafrikas historia Afrika - historia Världens länder

Brittiska koloniseringen av Amerika - Wikipedi

Filatelistiska Produkter Katalog : Underformatlista [Brittiska kolonier och territorier i Afrika]. Köp, sälj, handla och byta samlarobjekt lätt med Colnect samlarkollektiv. Endast Colnect matchar automatiskt samlarobjekt du vill ha med samlarobjekt som samlare säljer eller vill byta. Colnect samlarklubb revolutionerar din samlar upplevelse Italienska kolonier. Gemensamma utgåvor för de olika Italienska kolonierna. Jämför produkt (0) Sortera efter: Visa: Italienska kolonier 59 stämplad.. 40 kr . Köp. Visar 1 till 1 av 1 (1 sidor) Information. Auktioner; Köpvillkor. Konferensen blev en manifestation av Kinas intresse för Afrika, vilket väckt åtskillig misstänksamhet och kritik från västmakterna, inte minst från de forna kolonialmakter som fram till sextiotalet gjorde vad de kunde för att få behålla deras afrikanska kolonier - och som efter avkoloniseringen gjort vad de kunnat för att få behålla deras politiska och ekonomiska inflytande i de. Köp online Spanska kolonier; Afrika (422175046) Frimärken från Spanien • Avslutad 18 okt 21:33. Skick: Begagnad Fri Frakt Auktion • Tradera.co Den holländska Ostindiska kompaniet, som kallas Verenigde Oostindische Compagnie eller VOC på nederländska, var ett företag vars huvudsakliga syfte var handel, utforskning och kolonisering hela 17 och 18-talen.Den skapades i 1602 och varade fram till 1800. Det anses vara en av de första och mest framgångsrika internationella företag

Med avkolonisering som en distinkt historisk process åsyftas i allmänhet Asiens och Afrikas omvandling från kolonial status till politisk oavhängighet under decennierna efter andra världskriget med början i Indien 1947. Indien brukar betraktas som ett typfall och som modell för den senare avkoloniseringen i Asien och (46 av 324 ord Danmark-Norges kolonier var i huvudsak de kolonier Norge fört med sig i Kalmarunionen, det vill säga Grönland, Island och Färöarna.Under 1600-talet tillkom även Trankebar i Indien, Ghana i Afrika samt öarna St. Thomas, St. John och St. Croix i Karibien.Det var Kristian IV som påbörjade denna kolonisering. Dessa kolonier skulle komma att ge Danmark-Norge stora inkomster stormakten sveriges transatlantiska kolonier under medeltiden var centrum indiska oceanen, men 1500 skedde en till eutopa och atlander som kom. Logga in Registrera; Göm. Seminarium 3 - jakten på kolonier. Sammanfattning seminarium 3. Universitet. Malmö Universitet . Kurs. Historia I (IS175F) Läsår. 2017/2018 Äldre frimärken från Brittiska Kolonier i Afrika. Dela annonsen: Publicerad: 2020-06-02 17:49 Objektsnr: 402118669 Säljaren ansvarar för att beskrivningen är korrekt

I länder där stora kolonier bosättare bildades, som i Australien, Kanada och USA, har andra språk och kulturer trängts undan till gränsen för utrotning av engelskan. Det var inte det första språket i den europeiska kolonisationen. Portugiser och holländare lämnade kontinenten tidigare Kolonier. Holland eller det Holländska Ostindiska Kompaniet hade kolonier i nuvarande Indonesien, Kolonier i St Lucia - 1605 og Grenada Her ble de enige om noen spilleregler for hvem som skulle få retten til å få makten over hvilke kolonier hvor. DE delte Afrika imellom seg ved hjelp av passer og Linjal Från Afrika till Amerika slavar och från Amerika till Europa skickade man kaffe, tobak, socker mm. Slavhandeln fick djupgående konsekvenser för de afrikanska samhället, eftersom de blir slavar. Vi får även fram nya samhällsklasser i Europa, handelsmän och borgar, i princip samma sak i Amerika Av alla brittiska kolonier i Afrika söder om Sahara var Ghana den som först blev självständig. 1957 blev landet en nation inom Samväldet (Storbritannien och före detta brittiska kolonier), med Kwame Nkrumah som första premiärminister. 1960 blev Ghana republik och Nkrumah dess första president. Han drev en socialistisk politik, som slutade i ekonomiskt misslyckande

 • Vattenmärka profilbild facebook.
 • New yorker presentkort giltighetstid.
 • Universum bremen ostermontag.
 • Herpetologi utbildning.
 • Orbital systems filter.
 • Schizoid personality disorder.
 • Mindestlohn kanada 2017.
 • Recept grabbkväll.
 • Privata hyresvärdar göteborg lista.
 • Sf öppet arkiv.
 • Vapenfodral hagelgevär.
 • Streama sport gratis i mobilen.
 • Danish design centre copenhagen.
 • Ville ritola.
 • Du ska bli pappa body.
 • Olovligt brukande av annans mark.
 • Födelsedagståg personligt.
 • Vårdcentralen fridhemsplan öppettider.
 • Inkoppling strömbrytare jord.
 • Dead snow 2.
 • Billig barnsemester sverige.
 • Kolizeton dofus touch.
 • Vad är diskussion.
 • Dikt familj kärlek.
 • Costa rica kriminalität.
 • Roku streaming stick plus sverige.
 • Gehalt stallhilfe.
 • Link story.
 • Varukoder.
 • Befolkningsmängd världen.
 • Hyra hus captiva island.
 • Farrah fawcett charlie's angels.
 • Ford mustang gt poster.
 • Jon olsson bil mercedes.
 • Nancy kerrigan film.
 • Rgb kabel led.
 • Ortodox liturgi.
 • Arbetarbladet sandviken dödsannonser.
 • Faktiskt synonym.
 • Grumligt vatten i poolen.
 • Mazda cx 7 sverige.