Home

Edelegationen

E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen Reinfeldt inrättade 26 mars 2009. E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service Många av oss försöker hitta en träningsform som passar oss, men det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst, eftersom det finnsRead MoreRoddmaski

E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete den 30 juni 2015. Arbetet har bl.a. bidragit till och resulterat i ett antal komponenter till en offentlig digital infrastruktur för Sverige E-delegationen VLDS 4.1 Instruktioner v1.0 3 (28) Tjänst - Process: I tjänstebeskrivningens profildel beskrivs vilka utbyten (dvs vilka verksamhetsobjekt) som tjänsten realiserar. I processbeskrivningen kan man via denna referens därmed utläsa vilka tjänster som realiserar de utbyten som processen definierat

eSamverkansprogrammet bildades 2015 när E-delegationen slutfört sitt regeringsuppdrag. Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling E-delegationens vägledning i nyttorealisering Anna Pegelow Konferensen Upphandlingsteknik & investeringsbeslut Myntkabinettet, Stockholm 11 september 201 Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

E-delegationen - Wikipedi

 1. De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Hjälper dig att utforma och testa en webb tillgänglig för alla
 2. ska och motverka segregation i samhället
 3. E-delegationen Karlavägen 100, 103 33 Stockholm Tel: 08-405 10 00 E-post: info@edelegationen.se www.edelegationen.se. Author: Arbetsutskott Nyttorealisering Subject: Arbetsmaterial Created Date
 4. E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar och lagar som måste följas. Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv
 5. E-delegationen Vägledning i Nyttorealisering Version 2.0 vill skapa. Realisering av nyttor kräver att man parallellt arbetar aktivt med förändringsledning, dvs skapar engagemang och bestående förändring hos både medarbetare och de som nyttjar tjänsterna
 6. E-delegationen (2009-2014) -Vidareutvecklar framtagen strategi och skapar förut-sättningar för e-förvaltning 3.0 -Följer upp effekter - Öppen data (PSI) och sociala medier - Samordnar strategiska utvecklingsprojekt och koordinerar IT-standardiseringsfrågor - Bistår regeringen i internationellt arbete -Stödjer genom vägledninga
 7. eDelegationen Föreningen Open Source Sweden har varit remissinstans för statens arbete med eDelegationen. eDelegationen har startats med Regeringens direktiv: [Ur direktivet] För att stärka utvecklingen av e-förvaltningen och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning har regeringen beslutat om att inrätta en delegation för e-förvaltning

E-delegationen Vägledning i nyttorealisering 1.01 Inledning. 1.1 Syfte och mål. Syftet med vägledningen i nyttorealisering är att tillhandahålla ett strukturerat stöd för • identifiering, planering, specificering, realisering och uppföljning av de nyttor som ligge E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Vi är en kommitté under Näringsdepartementet. Detta är E-delegationens officiella sida på Facebook. E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet med representanter från 16 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar för att samordna och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor E-delegationen. Intro Vägledning i Nyttorealisering E-delegationen. För mig underlättar ikt inkludering merIKTiskolan. VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor Daniel Jafari. Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014 Maria Björk. English. Alla IDG:s senaste nyheter, artiklar och kommentarer om E-delegationen

E-delegationen har därtill fått otillräckliga och . 10 . 11 . motstridiga styrsignaler från ansvarig enhet på Regeringskansliet. Regeringen har inte heller i någon betydande grad prioriterat evad -förvaltningsområdet gäller särskilt avsatta medel, till exempel i jämförelse med Danmark elle Sammanfattning. E-delegationen har i snart sex år drivit på den förvaltningsgemensamma utvecklingen för att skapa förutsättningar att nå regeringens övergripande mål för e-förvaltningen. 1 För att kunna utveckla kvalitativa sammanhållna e-tjänster med hög användningsgrad är det viktigt att utgå från medborgarnas och företagarnas behov E-delegationen Vägledning för digital samverkan - Version 2.0, 2013-04-30Begreppsägaren har ansvar för att skapa och förvalta informationsgränssnitt samt att göra. dem publikt tillgängliga i en objekttyatalog. Begrepps- och informationsbeskrivningar skapas med utgångspunkt i den verksamhet so E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor. Vi är en kommitté under Näringsdepartementet Kontaktuppgifter till E-delegationen STOCKHOLM, adress, telefonnummer, se information om företaget

E-delegationen och Arbetsförmedlingen · Se mer » Bengt Svenson. Bengt Charles Algot Svenson, född 8 februari 1953 i Motala, är en svensk jurist som var rikspolischef 2008-2014. Ny!!: E-delegationen och Bengt Svenson · Se mer » Björn Jordell. Björn Jordell, född 3 juli 1954 i Stockholm, var mellan 2010 och 2016 svensk riksarkivarie. Ny!! E-delegationen. Produkter som kunden har valt hos Funka: Utbildningar. Tillgängliga pdf-filer Vill du vara säker på att pdf-filer som publiceras på webben kan läsas av alla ska du gå Funkas utbildning om tillgängliga pdf-filer, som vänder sig till dig som producerar pdf-filer från Microsoft Word eller Adobe InDesign E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Vi är en kommitté under Näringsdepartementet. Detta är E-delegationens officiella sida på Facebook. E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet med representanter från 16 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar för att samordna och driva p

Hela betänkandet går att läsa på: www.edelegationen.se. E-delegationen N Fi 2009:01 Pressmeddelande 2015-06-26 Ewa Carlsson Kanslichef och huvudsekreterare E-delegationen 08-405 1583 Annika Bränström Ordförande E-delegationen och generaldirektör för Bolagsverket 070-648 06 46 E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartemente A 2011:5/2014/ Remissvar rörande Parlamentariska socialförsäkringsutredningens delbetänkande Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt Etikett: E-delegationen. Mer digital samverkan mellan myndigheter. I regeringens satsning på e-förvaltning ingår bland annat att främja digital samverkan över myndighetsgränserna. Ekonomistyrningsverket får i uppdrag att stötta och följa upp utvecklingen E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen Reinfeldt inrättade 26 mars 2009. E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service..

Video: Roddmaskin - E-handels delegatione

E-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande - Regeringen

Edelegationen har tänkt tanken och kommit fram till att det sannolikt inte funkar. Personligen tycker jag att det är ett tydlugt exempel där det är lite knöligt att klämma in internet i gamla pappersregler. I min värld är allt på det öppna offentliga internet allmänt och tillgängligt när det publicerats Nu är riktlinjerna för hur statliga myndigheter får använda sociala medier färdiga. Det gäller alltså de riktlinjer som jag tipsade om att man kunde komma med synpunkter på tidigare här på bloggen.Du kan hämta riktlinjerna och bilagor på E-delegationens webbplats.. I nyhetstexten tackar E-delegationen för de inkomna synpunkterna

Sökfunktion för effektivt urval av relevanta riktlinjer. Kombinera fritextsökning med avgränsning efter prioritet, tema mm Ekonomistyrningsverket har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel

E-delegationenVägledningOffentlig webb, webbstrategi,

Om eSam - eSamverk

En förvaltning som håller ihop - Regeringen

 1. skar
 2. E-delegationen inrättades av regeringen i mars 2009 och är en kommitté under Näringsdepartementet. Uppdraget är att driva på e-utvecklingen inom offentlig sekto. Delegationen består av myndighetscheferna från de 16 största och it-intensivaste myndigheterna och vd:n för Sveriges Kommuner och Landsting
 3. Svensk e-legitimation i e-tjänsterna: Detta är LOU-upphandlande offentliga myndigheters koncessionsupphandling Får efter avropsavtal användas av LOU-myndigheternas e-tjänster för identifiering av individer (behörighetsattribut hämtas separat, ingår inte i upphandlingen) Enkelt för e-tjänsterna över tid genom standardiserat identitetsintyg Samordningsnummer kan förekomma (som.
 4. E-delegationen (Fi 2009:01). Information om den offentliga utredningen: medverkande, direktiv och betänkanden. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Vägledning för webbutvecklin

 1. eDelegationen i sin tur pekar på behovet att lösa frågan kring finansiering vid utvecklande av eTjänster samt att det behövs en översyn av regelverken. Det finns dock ett visst överlapp med det som Kammarkollegiet håller på och upphandlar. Just nu utreds ett antal gemensamma e-tjänster som bör prioriteras inledningsvi
 2. Visa inlägg, foton och mycket mer på Facebook
 3. 11/03/2019 Hem - Agenda 2030-delegationen . Delegationens betänkande med förslag på åtgärder för det fortsatta genomförandet finns nu på www.agenda2030delegationen.se. Välkommen till Agenda 2030-delegationen
 4. E-delegationen 4. Individen eller innehållet i centrum 5. Ansluta eller bygga nytt Riktlinjer Utgångspunkten är E-delegationen - egenskaperna hos sociala medier, och - hur myndighet använder mediet Kravspecifikation Bedöm - Författningskraven för medverkan i ett socialt medium -Resurskraven E-delegationen Teknisk och funktionell.

Delegationen mot segregation - Delmo

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier E-delegationen ska vara regeringens sätt att införa ett koncerntänkande i e-förvaltningen. Den tidigare 24-timmarsstrategin, som byggde på att it-frågor delegerades till myndighetscheferna, ledde enligt Mats Odell till att många koncerngemensamma frågor eftersatts. Nu står alltså e-förvaltningen utan koncernledning efter årsskiftet E-delegationen och Christina Gellerbrant Hagberg · Se mer » Digitaliseringsrådet. Digitaliseringsrådet är en kommitté tillsatt av Sveriges regering den 10 mars 2011 i syfte att vara regeringens rådgivare i frågor som gäller digitaliseringen av Sverige. Ny!!: E-delegationen och Digitaliseringsrådet · Se mer » E-förvaltnin the way we see it Projekt- och portföljstyrning - Erfarenheter från svenska företag och organisationer Förord Allt för mycket pengar investeras i misslyckade projekt runt om i världen Taggarkiv: edelegationen. 18 okt | 10:55. Forum öppna data, del 1. 18 oktober,10:55 av Erik Borälv. 3 oktober hölls första träffen i Forum öppna data. Detta är ett försök (experiment) att fånga upp några tweets, länkar och kommentarer från dagen

E-delegationen (Fi 2009:01) Beteckning: Fi 2009:01 Departement: Näringsdepartementet Senast ändrad: 2016-11-04 Status: Avslutad 2015 A Tillkallade enligt. Länken kan vara gammal, eller så är Facebook-sidan bara synlig för en målgrupp som du inte ingår i

E-delegationen: riktlinjer för myndigheters användning av

Statskontoret har skrivit myndighetsanalyser av bl.a. E-delegationen, Digisam och Digitaliseringsrådet (spoiler alert: de har inte lyckats så bra) men egentligen inget vad jag kan se om digitaliseringen i sig. Riksrevisionens och Statskontorets uppdrag kan möjligen göra dem något begränsade i sina granskningar men att Myndigheten för vårdanalys inte haft detta som ett starkt. Kalendern är fullbokad med event framöver och de flesta hinner jag näravara på. Jag hoppas att du också kommer: Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2010 arrangerat av Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning (esbri); Öppet möte om öppen data hos E-delegationen; Internetdagarna 201

E-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande It-minister Mehmet Kaplan tog idag emot E-delegationens slutbetänkande En förvaltning som håller ihop (SOU 2015:66), som överlämnades av Annika Bränström, ordförande i E-delegationen. E-delegationen har sedan 2009 drivit på arbetet med det myndighetsövergripande e-förvaltningsarbetet, och slutför sitt arbete de E-delegationen upphörde 30 juni / Postad av Olle Ebbinghaus / Kommentarer 0. Den 30 juni upphörde e-delegation. Delegation har sedan 2009 verkat för digitalsering och utveckling av e-förvaltningen. Nu kommer andra att driva detta arbete vidare Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek

eDelegationen - Open Source Swede

Vägledning i nyttorealisering, version 1

 1. Tag Archives | e-delegationen. Experiment: Hitta en bra metod för att arbeta med webbriktlinjer. Av Mattias Skoog den 10 september, 2015 i Blogg, Offentligheten
 2. ister Anna-Karin Hatt har idag beslutat att utse generaldirektör Annika Bränström.
 3. Den vägledning för nyttorealisering som E-delegationen tog fram, förvaltas numera av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Hos DIGG finns även ett business case-verktyg, som syftar till att underlätta dokumentation och kalkylering av nyttor, kostnader, angelägenhet, hinder och genomförbarhet vid investeringar i verksamhetsutveckling
 4. E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Mer om öppna data - PSI. Vid frågor kontakta psidata@pensionsmyndigheten.se. Tillgänglig information. PSI (Public Sector Information) kan översättas med offentliga data eller öppna data

E-delegationen, Karlavägen 100, Stockholm (2020

 1. JUNO. Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter
 2. E-delegationen bildades 2008 för att ta ett grepp på e-förvaltning inom myndigheter, kommuner och landsting och för att skapa bättre möjligheter för myndigheter att samverka. I E-delegationen sitter 16 representanter från myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting som i sin tur arbetar med en rad arbets - och referensgrupper
 3. This is E-delegationen by E-delegationen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them
 4. PROJEKTVERKTYGSDAGEN Daniel Jafari var en av de tongivande personerna i e-delegationens rapport om nyttorealisering. En av de viktigare insikterna i arbetet var den begreppsförvirring som finns inom ämnet. Det är något han kommer prata om på projektverktygsdagen 2015, 5 maj

Nyttorealisering - SlideShar

Jag hjälper organisationer att arbeta smartare med IT. Specialkompetens inom e-förvaltning, processanalys, interoperabilitet och öppna data.Försöker tänka i system och arbetar ständigt med att förbättra mig.. Mer information hittar du i min LinkedIn-profil.Pågående projekt finns på min blogg Lantmäteriet har koll på bredden, höjden, längden och tvären. Vi kartlägger verkligheten, sätter gränserna och håller reda på vem som äger vad Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt

Project-based ERP for Dummies

E-delegationens Tjänstekatalog är en av de strategiska e-förvaltningsprojekt som drivs inom E-delegationen. I det stora perspektivet att svensk e-förvaltning ska vara så enkel som möjligt för så många som möjligt och tillgängligöra information för maximal samverkan Edelegationen.se. Systembolaget e-handel går ned, vem är ansvarig? MKSE.com Redaktion Martin Edenström Nyheter, Check out/Kassasystem, E-handel, Episerver, Episerver Commerce, Offentlig sektor oktober 20, 2020. Trädgårdsaktören ut i Europa med samma Episerver PWA-lösning som Rapunzel och DeLaval Enligt direktiv 2013:40 ska E-delegationen göra en behovsinventering beträffande standarder inom socialtjänstens område samt angränsande områden inom hälso- och sjukvård. En standardiseringsprocess kan påskynda införandet av IT-stöd och underlätta utveckling av e-tjänster. Det kan även främj

PPT - Kommuner och landsting i sociala medier PowerPoint

Allt om E-delegationen - IDG

Idag har vi påbörjat ett spännande arbete tillsammans med Anna Pegelow och Lars Dannemann från E-delegationen. Vi tog första steget i att göra en mognadsanalys för nyttorealisering. Vi är tydligen första kommunen som gör detta, vilket känns lite extra roligt E-delegationen. E-delegationen Nyttorealisering . Nyttorealisering. 2016-07-26 2016-07-26 Gunnar Kanske det mest viktiga att tänka på när man driver utveckling i projektform är att projektet levererar det som förväntas. Läs mer. Nyheter: 20 senaste. Folkuniversitets kurser i projektledning A while ago E-delegationen's site was launched. E-delegationen is a group of executives of the biggest and most IT-intensive authorities in Sweden established by the government whos main-task is to help citizens, entrepreneurs and co-workers with IT-related projects directly or indirectly Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Inlägg om edelegationen skrivna av Lars Karlsson. I e-delegationens Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning (pdf, nytt fönster), läser jag bland annat på sidan 13 att Vervas vägedning för 24-timmarswebben skall anpassa till WCAG 2.0.. Fortsätt läsa

Hederspris till Bolagsverkets generaldirektör – Bolagsverket

En förvaltning som håller ihop Statens offentliga

E-delegationen inrättades 2009. Det är en expertgrupp bestående av chefer från stora myndigheter så som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, och deras ordförande är skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand. E-delegationen är ansvarig för utvecklingen av e-förvaltningen i Sverige. Uppdrag Eftersom delegationen tar hand om all utveckling av e-förvaltning i Sverige så har. Tilläggsdirektiv till E-delegationen (N Fi 2009:1) Beslut vid regeringssammanträde den 13 mars 2014 . Ändrad tid för redovisning 2014 . Regeringen beslutade den 26 mars 2009 att tillkalla en dele-gation för e-förvaltning med uppdrag att bl.a. koordinera vissa Vägledning för webbutveckling för offentlig sektor. Om hur du tänker tillgängligt på webben. Föreläsningen ingick i seminariedag om digitalt tillgänggligörande, 2014-02-19, som. e-delegationen . E-delegationens betänkande - en första recension: 3/5 Datormöss Nicklas Lundblad . 0 kommentarer . oktober 19, 2009. Så har vi nu fått SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Det finns mycket att.

E-delegationen

SOU 2014:39 Betänkande av E-delegationen: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt- Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service N2014/2822/ITP Riksgäldskontoret ser positivt på förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) E-delegationen. Kontakt Fiskargatan 8, 116 20 Stockholm, Sweden +46 (0)8 31 70 00. Nya projekt och uppdrag +46 (0)8 31 70 00 hej@bazooka.se. Jobb och praktik jobb@bazooka.se. Hej kompis! YOU'RE IN!:) Få våra digitala spaningar i din mail varje vecka Dina fredagar blev just lite bättre.. Yttrande över E-delegationen delbetänkands Så e enkelt som möjligt för så många som möjligt - Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Ärendebeskrivning . Stockholms läns landsting har av näringsdepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter på E-delegationen delbetänkands e (SOU 2014:39) E-Delegationen. BMW Sverige omdefinierar kundresan, skippar tredjepartsstöd för direktförsäljning. MKSE.com Redaktion Martin Edenström Nyheter, Adobe AEM, CXM, Java september 14, 2020. Heinz ketchup online via ny Direct-to-Consumer e-handel, fler varumärken öppnar upp kanalen E-delegationen förespråkar SOAP/XML. Diskussion i 'Frågor, support och diskussion' startad av woody, 9 feb 2011. woody Teen Droid Medlem. Blev medlem: 3 sept 2009 Inlägg: 319 Mottagna gillanden: 19

E-delegationen överlämnar sitt slutbetänkande It-minister Mehmet Kaplan tog idag emot E-delegationens slutbetänkande En förvaltning; Pressinbjudan: Mehmet Kaplan tar emot slutbetänkande från Måndagen den 11 januari överlämnar utredningen Effektivare användning av staten Pris: 112 kr. häftad, 2012. Skickas inom 5-9 vardagar. Köp boken Så enkelt som möjligt för så många som möjligt (SOU 2012:18) : den mjuka infrastrukturen på väg av Betänkande av E-delegationen Näringsdepartementet (ISBN 9789174375411) hos Adlibris. Fraktfritt över 199 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Det är Nicke Nyfikens Blog som avslöjar att E-delegationen kommer med ny webbplats under vecka 41, och när jag provade edelegationen.se så ser jag att den är igång. På tiden tycker vi som jobbar i offentlig sektor med tillgängliga webbplatser, och säkert många andra webbdesigners och användbarhets-gurus

 • Ojämn värme i ugnen.
 • Vav p77 pdf.
 • Fisksätra museum öppettider.
 • Köpa syntetisk diamant.
 • Boc bremen weserpark.
 • Biobränsle framtidsutsikter.
 • Sydkorea hockey os.
 • Vad är granit.
 • Köpguide motorsåg.
 • Behandling leukemi.
 • Vad används ek till.
 • Inredningstrender höst 2017.
 • Gino glass.
 • Saker på k.
 • The witcher cheats.
 • Jönköpings stationshus.
 • Vattenmärka profilbild facebook.
 • Francetv 5 monde.
 • Kastrera honkatt uppsala.
 • Gallerix jönköping.
 • Pizzeria korall sätra.
 • Große whatsapp gruppen.
 • Personalcykel göteborg.
 • Sluta röka med e cigg.
 • Vikarmar till markiser.
 • Metal evolution.
 • Ortsteile hürtgenwald.
 • Anspruch sozialhilfe berechnen.
 • Care of carl realisation 2017.
 • Mercedes c63 amg 2018.
 • Önskar dig all lycka i framtiden.
 • Bunbury.
 • Losartan.
 • Hundkläder hurtta.
 • Kan vinden i.
 • Volvo v90 mått.
 • Båtliv svt.
 • Laddare garmin forerunner 235.
 • Party dekoration online shop.
 • Blackberry gehäuse öffnen.
 • Dextropur diabetes.